Aktuality

🎉❤️V GMC Bárka Juskova Voľa ukončili II. turnus letných stretnutí mládeže💪👏

V GMC Bárka Juskova Voľa ukončili II. turnus letných stretnutí mládeže V dňoch 16.-21.07.2023 sa takmer 150 mladých ľudí vo veku 12.-14. rokov stretlo v GMC Bárka Juskova Voľa. Druhý turnus niesol názov „Na krídlach lásky“. Mladí sa zaoberali témami identity, odpustenia, cesty k svätosti a Božieho kráľovstva. V pondelok 17.07.2023 sa konala odpustová slávnosť k úcte bl. P.P.Gojdiča, na ktorej bol slávnostným slúžiteľom novokňaz Richard Fučko. V stredu 19.07.2023…

Čítať viac »

V GMC Bárka Juskova Voľa sa začali letné stretnutia mládeže

V GMC Bárka Juskova Voľa sa začali letné stretnutia mládežeAj počas leta 2023 otvorilo GMC Bárka v Juskovej Voli svoje brány mladým, ktorí chcú zažiť letné stretnutia mládeže.Prvý turnus, ktorý sa konal v týždni od 1. do 7. júla 2023 sa niesol témou TLAKU. Mladí sa rozprávali o tom, aký tlak môžu zažívať zo strany školy, okolia, rodiny či samých seba.Zaoberali sa aj o falošnými predstavami o Bohu a o…

Čítať viac »

Hlasujte za projekt obnovy ikonostasu vo Svidníku

Farnosť Svidník-mesto sa zapojila do verejnej súťaže, ktorú každoročne vyhlasuje VÚB formou hlasovania o grant 30.000 eur na obnovu pamiatky. Jedná sa o neskorobarokový a rokokový ikonostas z konca 18. storočia. Ikonostas je významnou národnou kultúrnou pamiatkou a pochádza z pôvodného chrámu sv. Paraskevy vo Svidníku. Momentálne už je v procese reštaurovania.🥰🥰🥰 Prípadná výhra v súťaži by významne pomohla dofinancovať celkové práce. Projekt bol prihlásený do súťaže spoločne so 405 ďalšími…

Čítať viac »

Animátori a dobrovoľníci Prešovskej archieparchie sa pripravovali na službu počas Letných stretnutí mládeže

Animátori a dobrovoľníci Prešovskej archieparchie sa pripravovali na službu počas Letných stretnutí mládežeV prvý júnový víkend sa v GMC Bárka stretli animátori a dobrovoľníci, ktorí sa pripravovali na službu počas siedmych turnusov LSM v GMC Bárka. Počas tejto prípravy sa animátori obnovili duchovne, ale zároveň mali možnosť rozvíjať aj praktickú stránku ich služby.V piatok večer medzi mladých zavítala psychologička Mária Mojžišová, ktorá im radila, ako pristupovať k deťom a mladým,…

Čítať viac »

💪Mladí z protopresbyteriátov Snina a Medzilaborce sa stretli v mládežníckom centre v Juskovej Voli!❤️

Mladí z protopresbyteriátov Snina a Medzilaborce sa stretli v mládežníckom centre v Juskovej Voli!V dňoch 26.-28. mája 2023 sav Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil tematický víkend pre protopresbyteriáty Snina a Medzilaborce.Víkendu sa zúčastnilo 35 mladých ľudí, o ktorých sa staral tím animátorov pod vedením Diany Jurcakovej a kňazov Petra Demjanoviča s rodinou I kňaza Vladislava Petríka.Témou tohtoročných víkendových stretnutí je „IT HRDINA AJ TY HRDINA“. Mladí účastníci…

Čítať viac »

Záverečná AŠAD pre Školu služby

V AŠAD sa budúci animátori učili ako kriticky myslieť, osobnostne sa rozvíjať a nevyhorieť   V dňoch 12.-14. mája 2023 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil víkend Archieparchiálnej školy animátora-dobrovoľníka (AŠAD), ktorej sa zúčastnilo 49 účastníkov Školy učeníka a 35 účastníkov Školy služby. O mladých sa staral tím 10 animátorov a dvoch kňazov. V Škole učeníka bol lektorom o. František Sochovič, ktorý mladým hovoril o Evanjelizácii a Duchovnom sprevádzaní.   V Škole služby budúci animátori nadobúdali poznatky v oblasti…

Čítať viac »

Rodičovské združenie Centra voľného času v Juskovej Voli

V súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR číslo 291/2004 zvolávame zástupcov rodičov žiakov Centra voľného času Juskova Voľa na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 14.mája 2023 o 15.00 hod. v priestoroch Centra voľného času, Juskova Voľa 118 – „Bárka“. Program : Voľba 2 zástupcov rodičov žiakov do Rady školy. Prosíme o vašu hojnú účasť! Centrum voľného času Juskova Voľa 118 IČO 42029074 DIČ 2022279006 057/4490761

Čítať viac »

🎉❤️V GMC Bárka Juskova Voľa ukončili II. turnus letných stretnutí mládeže💪👏

V GMC Bárka Juskova Voľa ukončili II. turnus letných stretnutí mládeže V dňoch 16.-21.07.2023 sa takmer 150 mladých ľudí vo veku 12.-14. rokov stretlo v GMC Bárka Juskova Voľa. Druhý turnus niesol názov „Na krídlach lásky“. Mladí sa zaoberali témami identity, odpustenia, cesty k svätosti a Božieho kráľovstva. V pondelok 17.07.2023 sa konala odpustová slávnosť k úcte bl. P.P.Gojdiča, na ktorej bol slávnostným slúžiteľom novokňaz Richard Fučko. V stredu 19.07.2023…

Čítať viac »

V GMC Bárka Juskova Voľa sa začali letné stretnutia mládeže

V GMC Bárka Juskova Voľa sa začali letné stretnutia mládežeAj počas leta 2023 otvorilo GMC Bárka v Juskovej Voli svoje brány mladým, ktorí chcú zažiť letné stretnutia mládeže.Prvý turnus, ktorý sa konal v týždni od 1. do 7. júla 2023 sa niesol témou TLAKU. Mladí sa rozprávali o tom, aký tlak môžu zažívať zo strany školy, okolia, rodiny či samých seba.Zaoberali sa aj o falošnými predstavami o Bohu a o…

Čítať viac »

Hlasujte za projekt obnovy ikonostasu vo Svidníku

Farnosť Svidník-mesto sa zapojila do verejnej súťaže, ktorú každoročne vyhlasuje VÚB formou hlasovania o grant 30.000 eur na obnovu pamiatky. Jedná sa o neskorobarokový a rokokový ikonostas z konca 18. storočia. Ikonostas je významnou národnou kultúrnou pamiatkou a pochádza z pôvodného chrámu sv. Paraskevy vo Svidníku. Momentálne už je v procese reštaurovania.🥰🥰🥰 Prípadná výhra v súťaži by významne pomohla dofinancovať celkové práce. Projekt bol prihlásený do súťaže spoločne so 405 ďalšími…

Čítať viac »

Animátori a dobrovoľníci Prešovskej archieparchie sa pripravovali na službu počas Letných stretnutí mládeže

Animátori a dobrovoľníci Prešovskej archieparchie sa pripravovali na službu počas Letných stretnutí mládežeV prvý júnový víkend sa v GMC Bárka stretli animátori a dobrovoľníci, ktorí sa pripravovali na službu počas siedmych turnusov LSM v GMC Bárka. Počas tejto prípravy sa animátori obnovili duchovne, ale zároveň mali možnosť rozvíjať aj praktickú stránku ich služby.V piatok večer medzi mladých zavítala psychologička Mária Mojžišová, ktorá im radila, ako pristupovať k deťom a mladým,…

Čítať viac »

💪Mladí z protopresbyteriátov Snina a Medzilaborce sa stretli v mládežníckom centre v Juskovej Voli!❤️

Mladí z protopresbyteriátov Snina a Medzilaborce sa stretli v mládežníckom centre v Juskovej Voli!V dňoch 26.-28. mája 2023 sav Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil tematický víkend pre protopresbyteriáty Snina a Medzilaborce.Víkendu sa zúčastnilo 35 mladých ľudí, o ktorých sa staral tím animátorov pod vedením Diany Jurcakovej a kňazov Petra Demjanoviča s rodinou I kňaza Vladislava Petríka.Témou tohtoročných víkendových stretnutí je „IT HRDINA AJ TY HRDINA“. Mladí účastníci…

Čítať viac »

Záverečná AŠAD pre Školu služby

V AŠAD sa budúci animátori učili ako kriticky myslieť, osobnostne sa rozvíjať a nevyhorieť   V dňoch 12.-14. mája 2023 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil víkend Archieparchiálnej školy animátora-dobrovoľníka (AŠAD), ktorej sa zúčastnilo 49 účastníkov Školy učeníka a 35 účastníkov Školy služby. O mladých sa staral tím 10 animátorov a dvoch kňazov. V Škole učeníka bol lektorom o. František Sochovič, ktorý mladým hovoril o Evanjelizácii a Duchovnom sprevádzaní.   V Škole služby budúci animátori nadobúdali poznatky v oblasti…

Čítať viac »

Rodičovské združenie Centra voľného času v Juskovej Voli

V súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR číslo 291/2004 zvolávame zástupcov rodičov žiakov Centra voľného času Juskova Voľa na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 14.mája 2023 o 15.00 hod. v priestoroch Centra voľného času, Juskova Voľa 118 – „Bárka“. Program : Voľba 2 zástupcov rodičov žiakov do Rady školy. Prosíme o vašu hojnú účasť! Centrum voľného času Juskova Voľa 118 IČO 42029074 DIČ 2022279006 057/4490761

Čítať viac »