Archieparchiálna Škola Animátora - Dobrovoľníka

Archieparchiálna škola animátora – dobrovoľníka je dvojročná duchovná, vzdelávacia a výchovná formácia mladých, ktorí majú v srdci túžbu privádzať deti a mladých bližšie k Ježišovi podľa toho, kto aký dar dostal, a tak slúžiť Cirkvi. 

Cieľom AŠAD je tak pripraviť mladého človeka na službu animátora – dobrovoľníka pre mnohorakú službu v Cirkvi podľa Božieho slova: „podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti“ (1Pt 4,10)

Miestom realizácie AŠAD je Gréckokatolícke mládežnícke centrum (GMC) Bárka v Juskovej Voli a AŠAD sa realizuje formou víkendových stretnutí a týždňového augustového stretnutia. 

V AŠAD túžime mladým poskytnúť viac ako len teoretické poznatky potrebné na prácu s deťmi a mládežou či úspešné zvládnutie inej služby, a preto je AŠAD rozdelená na:

Informácie a odbory

  • Prvý formačný rok, tzv. Škola učeníka, ktorá ponúka všeobecné ľudsko-kresťanské základy. V tomto roku sú obsahovou náplňou víkendov témy schválené Konferenciou biskupov Slovenska. 
  • Škola učeníka sa realizuje počas 6 víkendov a  posledného augustového týždňa.
  • Po absolvovaní prvého formačného roka mladí pokračujú v tzv. Škole služby, kde si môžu vybrať z viacerých odborov, pričom jedným z nich je odbor animátor skupinky. Ten je realizovaný v prvom polroku školského roka počas 6 víkendov a je to odbor akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, teda po jeho absolvovaní a úspešnom ukončení absolventi dostanú osvedčenie akreditované MŠVVaŠ a KBS. Ostatné, neakreditované odbory ako mediálny odbor, ikonopisecký odbor, hudobný odbor, evanjelizačný, modlitbový sú realizované počas posledného augustového týždňa. Po ich absolvovaní mladí dostanú absolventský list. V jednom školskom roku tak mladí môžu absolvovať až dva odbory v kombinácii animátor skupinky a iný, nimi zvolený odbor alebo vybrať si len jeden z ponúkaných odborov. „Odborové víkendy“ sú otvorené aj pre ľudí, ktorí absolvovali AŠAD už skôr alebo majú absolvovanú základnú formáciu v inom spoločenstve alebo hnutí.

Prihlášky

V súčasnosti je možné prihlásiť sa na Školu učeníka, aj na Školu služby  a to vyplnením prihlášky, ktorá je k dispozícii na stiahnutie.

Ak spĺňaš podmienky prijatia (vid nižšie) a máš túžbu slúžiť, stačí ak pošleš prihlášku s odporúčaním svojho kňaza a rodiča (mladší ako 18 rokov). Dátum uzávierky je do 15.09.2024. 

Prvý víkend AŠAD pre školu učeníka a Školu služby v odbore animátor skupinky je naplánovaný 27.-29.09.2024 v GMC Bárka v Juskovej Voli.

Prihláška-AŠAD-2024_2025

Cena za víkend je 25 EUR

Prihlášku spolu s vyjadrením rodičov a vyjadrením kňaza pošli na adresu:

„AŠAD“

Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka

Jusková Voľa 118

094 12 Vechec

najneskôr do 15.09.2024.

O postupe prijímania budú prihlásení včas informovaní!

 

Podmienky prijatia na AŠAD

Tak neváhaj, neboj sa a príď!
Tešíme sa na teba!
Tím AŠAD