Aktuality

Hlasujte za projekt obnovy ikonostasu vo Svidníku

Farnosť Svidník-mesto sa zapojila do verejnej súťaže, ktorú každoročne vyhlasuje VÚB formou hlasovania o grant 30.000 eur na obnovu pamiatky. Jedná sa o neskorobarokový a rokokový ikonostas z konca 18. storočia. Ikonostas je významnou národnou kultúrnou pamiatkou a pochádza z pôvodného chrámu sv. Paraskevy vo Svidníku. Momentálne už je v procese reštaurovania.🥰🥰🥰 Prípadná výhra v súťaži by významne pomohla dofinancovať celkové práce. Projekt bol prihlásený do súťaže spoločne so 405 ďalšími…

Čítať viac »

Animátori a dobrovoľníci Prešovskej archieparchie sa pripravovali na službu počas Letných stretnutí mládeže

Animátori a dobrovoľníci Prešovskej archieparchie sa pripravovali na službu počas Letných stretnutí mládežeV prvý júnový víkend sa v GMC Bárka stretli animátori a dobrovoľníci, ktorí sa pripravovali na službu počas siedmych turnusov LSM v GMC Bárka. Počas tejto prípravy sa animátori obnovili duchovne, ale zároveň mali možnosť rozvíjať aj praktickú stránku ich služby.V piatok večer medzi mladých zavítala psychologička Mária Mojžišová, ktorá im radila, ako pristupovať k deťom a mladým,…

Čítať viac »

💪Mladí z protopresbyteriátov Snina a Medzilaborce sa stretli v mládežníckom centre v Juskovej Voli!❤️

Mladí z protopresbyteriátov Snina a Medzilaborce sa stretli v mládežníckom centre v Juskovej Voli!V dňoch 26.-28. mája 2023 sav Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil tematický víkend pre protopresbyteriáty Snina a Medzilaborce.Víkendu sa zúčastnilo 35 mladých ľudí, o ktorých sa staral tím animátorov pod vedením Diany Jurcakovej a kňazov Petra Demjanoviča s rodinou I kňaza Vladislava Petríka.Témou tohtoročných víkendových stretnutí je „IT HRDINA AJ TY HRDINA“. Mladí účastníci…

Čítať viac »

Záverečná AŠAD pre Školu služby

V AŠAD sa budúci animátori učili ako kriticky myslieť, osobnostne sa rozvíjať a nevyhorieť   V dňoch 12.-14. mája 2023 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil víkend Archieparchiálnej školy animátora-dobrovoľníka (AŠAD), ktorej sa zúčastnilo 49 účastníkov Školy učeníka a 35 účastníkov Školy služby. O mladých sa staral tím 10 animátorov a dvoch kňazov. V Škole učeníka bol lektorom o. František Sochovič, ktorý mladým hovoril o Evanjelizácii a Duchovnom sprevádzaní.   V Škole služby budúci animátori nadobúdali poznatky v oblasti…

Čítať viac »

Rodičovské združenie Centra voľného času v Juskovej Voli

V súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR číslo 291/2004 zvolávame zástupcov rodičov žiakov Centra voľného času Juskova Voľa na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 14.mája 2023 o 15.00 hod. v priestoroch Centra voľného času, Juskova Voľa 118 – „Bárka“. Program : Voľba 2 zástupcov rodičov žiakov do Rady školy. Prosíme o vašu hojnú účasť! Centrum voľného času Juskova Voľa 118 IČO 42029074 DIČ 2022279006 057/4490761

Čítať viac »

Turistický deň mladých Prešovskej archieparchie 2023

TURISTICKÝ DEŇ  MLADÝCH PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE 2023 S VLADYKOM PETROM RUSNÁKOM              Dňa 1. mája 2023 sa mladí Prešovskej archieparchie zúčastnili Turistického dňa, ktorý bol tento rok na trase: Garden Hotel Domaša, verejné parkovisko obce Kvakovce, Rekreačná oblasť Domaša Dobrá – cieľ: Pohostinstvo Rumpeľ, Domaša Valkov. Počas túry sa viac ako 800 detí, mladých, ich rodičov či starých rodičov zamýšľalo nad témou “Mária sa vydala na cestu a…

Čítať viac »

Víkendovka pre protopresbyteriáty Prešov a Sabinov

Mladí z protopresbyteriátov Prešov a Sabinov V dňoch 28.-30. apríla 2023 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka, Cirkevná škola v prírode v Juskove Voli  uskutočnil tematický víkend pre protopresbyteriáty Prešov a Sabinov.  Víkendu sa zúčastnilo 58 účastníkov vo veku 9-18 rokov, o ktorých sa staral tím animátorov pod vedením Viktórie Gombarovej a kňazov Rastislava Baku a Jozefa Špesa.  😇 😇 😇 Stretnutie sa nieslo v téme IT HRDINA AJ TY HRDINA. Mladí účastníci vytvorili nádherné…

Čítať viac »

Hlasujte za projekt obnovy ikonostasu vo Svidníku

Farnosť Svidník-mesto sa zapojila do verejnej súťaže, ktorú každoročne vyhlasuje VÚB formou hlasovania o grant 30.000 eur na obnovu pamiatky. Jedná sa o neskorobarokový a rokokový ikonostas z konca 18. storočia. Ikonostas je významnou národnou kultúrnou pamiatkou a pochádza z pôvodného chrámu sv. Paraskevy vo Svidníku. Momentálne už je v procese reštaurovania.🥰🥰🥰 Prípadná výhra v súťaži by významne pomohla dofinancovať celkové práce. Projekt bol prihlásený do súťaže spoločne so 405 ďalšími…

Čítať viac »

Animátori a dobrovoľníci Prešovskej archieparchie sa pripravovali na službu počas Letných stretnutí mládeže

Animátori a dobrovoľníci Prešovskej archieparchie sa pripravovali na službu počas Letných stretnutí mládežeV prvý júnový víkend sa v GMC Bárka stretli animátori a dobrovoľníci, ktorí sa pripravovali na službu počas siedmych turnusov LSM v GMC Bárka. Počas tejto prípravy sa animátori obnovili duchovne, ale zároveň mali možnosť rozvíjať aj praktickú stránku ich služby.V piatok večer medzi mladých zavítala psychologička Mária Mojžišová, ktorá im radila, ako pristupovať k deťom a mladým,…

Čítať viac »

💪Mladí z protopresbyteriátov Snina a Medzilaborce sa stretli v mládežníckom centre v Juskovej Voli!❤️

Mladí z protopresbyteriátov Snina a Medzilaborce sa stretli v mládežníckom centre v Juskovej Voli!V dňoch 26.-28. mája 2023 sav Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil tematický víkend pre protopresbyteriáty Snina a Medzilaborce.Víkendu sa zúčastnilo 35 mladých ľudí, o ktorých sa staral tím animátorov pod vedením Diany Jurcakovej a kňazov Petra Demjanoviča s rodinou I kňaza Vladislava Petríka.Témou tohtoročných víkendových stretnutí je „IT HRDINA AJ TY HRDINA“. Mladí účastníci…

Čítať viac »

Záverečná AŠAD pre Školu služby

V AŠAD sa budúci animátori učili ako kriticky myslieť, osobnostne sa rozvíjať a nevyhorieť   V dňoch 12.-14. mája 2023 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil víkend Archieparchiálnej školy animátora-dobrovoľníka (AŠAD), ktorej sa zúčastnilo 49 účastníkov Školy učeníka a 35 účastníkov Školy služby. O mladých sa staral tím 10 animátorov a dvoch kňazov. V Škole učeníka bol lektorom o. František Sochovič, ktorý mladým hovoril o Evanjelizácii a Duchovnom sprevádzaní.   V Škole služby budúci animátori nadobúdali poznatky v oblasti…

Čítať viac »

Rodičovské združenie Centra voľného času v Juskovej Voli

V súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR číslo 291/2004 zvolávame zástupcov rodičov žiakov Centra voľného času Juskova Voľa na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 14.mája 2023 o 15.00 hod. v priestoroch Centra voľného času, Juskova Voľa 118 – „Bárka“. Program : Voľba 2 zástupcov rodičov žiakov do Rady školy. Prosíme o vašu hojnú účasť! Centrum voľného času Juskova Voľa 118 IČO 42029074 DIČ 2022279006 057/4490761

Čítať viac »

Turistický deň mladých Prešovskej archieparchie 2023

TURISTICKÝ DEŇ  MLADÝCH PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE 2023 S VLADYKOM PETROM RUSNÁKOM              Dňa 1. mája 2023 sa mladí Prešovskej archieparchie zúčastnili Turistického dňa, ktorý bol tento rok na trase: Garden Hotel Domaša, verejné parkovisko obce Kvakovce, Rekreačná oblasť Domaša Dobrá – cieľ: Pohostinstvo Rumpeľ, Domaša Valkov. Počas túry sa viac ako 800 detí, mladých, ich rodičov či starých rodičov zamýšľalo nad témou “Mária sa vydala na cestu a…

Čítať viac »

Víkendovka pre protopresbyteriáty Prešov a Sabinov

Mladí z protopresbyteriátov Prešov a Sabinov V dňoch 28.-30. apríla 2023 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka, Cirkevná škola v prírode v Juskove Voli  uskutočnil tematický víkend pre protopresbyteriáty Prešov a Sabinov.  Víkendu sa zúčastnilo 58 účastníkov vo veku 9-18 rokov, o ktorých sa staral tím animátorov pod vedením Viktórie Gombarovej a kňazov Rastislava Baku a Jozefa Špesa.  😇 😇 😇 Stretnutie sa nieslo v téme IT HRDINA AJ TY HRDINA. Mladí účastníci vytvorili nádherné…

Čítať viac »