IV. Turnus: 30.07. – 04.08.2023

 Dnes sa skončil 4. Turnus v GMC Bárka, v Juskovej voli. 

V dňoch 30.7.- 4.8.2023 sa GMC Bárka premenila na skromnú dedinku menom Agradecidos (zo španiel. „vďační“), ktorá sa naplnila radostnými, malými občanmi vo veku 9-11.  presne 149 mladých. Tieto deti sa počas pobytu učili vďačnosti za dar poznať Boha, dar života, lásky blížnych a všetkého čo nám slúži na dobro. 

V pondelok nás svojou hudbou obohatila kapela Onezim ktorá oživila celý turnus.  

V stredu nás prekvapil výpadok elektriny, ktorý však všetci zvládli bez problémov. Aj napriek pár hodinám bez vody a svetla, naši milovaní návštevníci zažili mnoho zábavy pri rôznych hrách či aktivitách a skupinových prácach. Nechýbala ani vrúcna modlitba, sviatosť zmierenia a duchovná angažovanosť  z ich strany. Zodpovednými za turnus boli kňazi o. Martin Tkáč a o. Jozef Špes. 

Animátori:  Soňa Hirková a Daniel Dzurovcin spolu s viac ako 25-členným tímom. 

Text: Daniel Dzurovčin ml.

Foto: Tomáš Oharčák

Podobné články

Program CVČ do konca roka 2023

Archieparchiálna škola animátora – dobrovoľníka – 6. – 8. 10.2023 Kurz Zbav nás zlého – boj – 3. – 5. 11. 2023 Archieparchiálna škola animátora…

Konvektomat v GMC Bárke

            Cirkevná škola v prírode Juskova Voľa  požiadala Prešovský samosprávny kraj podľa VZN PSK č. 98/2023 o dotáciu na nákup…

Čítať viac »