IV. Turnus: 30.07. – 04.08.2023

 Dnes sa skončil 4. Turnus v GMC Bárka, v Juskovej voli. 

V dňoch 30.7.- 4.8.2023 sa GMC Bárka premenila na skromnú dedinku menom Agradecidos (zo španiel. „vďační“), ktorá sa naplnila radostnými, malými občanmi vo veku 9-11.  presne 149 mladých. Tieto deti sa počas pobytu učili vďačnosti za dar poznať Boha, dar života, lásky blížnych a všetkého čo nám slúži na dobro. 

V pondelok nás svojou hudbou obohatila kapela Onezim ktorá oživila celý turnus.  

V stredu nás prekvapil výpadok elektriny, ktorý však všetci zvládli bez problémov. Aj napriek pár hodinám bez vody a svetla, naši milovaní návštevníci zažili mnoho zábavy pri rôznych hrách či aktivitách a skupinových prácach. Nechýbala ani vrúcna modlitba, sviatosť zmierenia a duchovná angažovanosť  z ich strany. Zodpovednými za turnus boli kňazi o. Martin Tkáč a o. Jozef Špes. 

Animátori:  Soňa Hirková a Daniel Dzurovcin spolu s viac ako 25-členným tímom. 

Text: Daniel Dzurovčin ml.

Foto: Tomáš Oharčák

Podobné články

Arcibiskup a Metropolita Jonáš Jozef Maxim

Životopis nového prešovského arcibiskupa metropolitu Jeromonach SEODr. Jonáš Jozef Maxim sa narodil 21. novembra 1974 v Levoči. Pochádza z gréckokatolíckej farnosti Oľšavica. Po skončení gymnázia…

Svätý Otec vyhlásil Rok modlitby ako prípravu na Jubileum 2025 „Nasledujúce mesiace nás privedú k otvoreniu Svätej brány, ktorým začneme Jubilejný rok. Prosím vás o…

Svätý Otec vyhlásil Rok modlitby ako prípravu na Jubileum 2025 „Nasledujúce mesiace nás privedú k otvoreniu Svätej brány, ktorým začneme Jubilejný rok. Prosím vás o…

Čítať viac »