Náš tím

Koordinátori AŠAD

o. Patrik Maľarčík

„Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou.“ (Ž 34,6)

V tíme AŠAD som preto, že ma do nej poslal Boh skrze môjho biskupa. J A musím priznať, že som veľmi šťastný. Skrze službu mladým ešte viac spoznávam Boha, Jeho lásku a Jeho srdce. Je pre mňa veľmi fascinujúce ako Boh slúži mne, aký je a čo pre mňa robí a ja si to nemôžem nechať pre seba. Služba mladým v AŠAD je jednou z možností ako sa podeliť s tým, čím ma Boh obdaroval. Žehnám vám!

Viktória Žolnová

„Nahý som vyšiel z lona svojej matky a nahý sa ta vrátim. Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno zvelebené!“ Jób 1,21

Služba a práca v tíme AŠAD mi boli dané ako nezaslúžený dar, za ktorý Bohu ďakujem. Je pre mňa radosťou vidieť mladých, ktorí milujú Boha, chcú Ho nasledovať a slúžiť mu a teším sa zakaždým, keď Pán Boh koná a mení srdcia mladých a ich životy, ako aj ten môj. 

o. Milan Zaleha CSsR

„Nevtieraj sa, aby ťa neodbili, ani sa nedrž obďaleč, aby ťa nezabudli.“ Sir 13, 10 (13 – SSV)

Nikdy som netušil, že budem slúžiť na animátorských školách. Boh mi však otvoril dvere skrze človeka, ktorý sa ma nebál pozvať do služby (vďaka Dominika ;o)). A ja som do týchto dverí vstúpil.

Animátori skupiniek

Barbora Misárová

„So mnou je Boh, jeho láska ma predchádza.“ Ž 59,11

Slúžim preto, lebo milujem tráviť čas s mladými a deťmi, snažím sa im odovzdať Ježiša, niečo ich naučiť, ale zároveň sa rada učím od nich.
Moje srdce napĺňa radosťou práve služba, ale tiež rada čítam dobré knihy, trávim čas s priateľmi, spievam, športujem, ale aj rada spím.

Branislav Bačovčin

Dobrodruh, takto by som pomenoval nie len seba, ale aj môjho Boha. Celý môj život je jedno veľké dobrodružstvo a začalo už v mladosti. Boh si ma volal, aby som viedol duše mladých a odkedy som povedal svoje áno, môj život je naplnený Božími zázrakmi. Cesta je plná nádhery a pokoja, no niekedy je strnistá a ťažká. Každá ťažkosť ma učí hľadieť na Boha a hľadať hlboký význam, tajomstvo, ktoré mi chce Boh odhaliť.

Klára Holodňaková

Každé obdobie mám iný obľúbený verš, je to nejaká veta, ktorou sa konkrétne mne Boh prihovára a vidím, že to čo mi vraví aj koná. Momentálne žijem citátom „Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.“ Žalm 27,14, čo je z môjho obľúbeného žalmu a vždy sa k nemu vraciam. 

Do tímu AŠAD som sa prihlásila predovšetkým preto, že aj keď ja nie som schopná a silná tak On je a chce konať aj skrze mňa. Učí ma to veľkej pokore a zároveň to do môjho života vnáša neskutočnú radosť. Rada slúžim pridávaním príspevkov na instagram, robením krátkych videí alebo fotografovaním. 

Kristián Čintala

„I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica tie sú mi útechou“ Ž 23,4

Som veľkým milovníkom histórie a taktiež rád kreslím, takže je to pre mňa istý druh relaxu, aj keď nie vždy na to mám dostatok času.
Služba v tíme AŠAD je pre mňa prostriedok, ako budovať samého seba a zároveň budovať iných, keďže môžem odovzdávať to čo som sám prijal a zároveň sa nechať obohatiť inými. Neposlednom rade je to spoločenstvo vďaka ktorému môžeme rásť vo viere a budovať intímny vzťah s Bohom.

Martina Turcovská

„Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.“ Ž 34,20

Veľmi rada Boha oslavujem najmä v službe animátorky. Táto služba ma neustále učí nové veci a posúva ma nie len bližšie k Bohu ale i k ľudom, učí ma krotiť seba a svoje vášne a nechávať Boha nech skrze mňa koná čo sa páči jemu. V tíme AŠAD slúžim pretože mojou túžbou je sprevádzať mladých ľudí na ich ceste učenia sa a prípravy na prevzatie zodpovednosti za duše deti im zvereným na LSM. Táto služba i keď je často náročná učí veľkej pokore a poslušnosti Bohu i autorite. Svoj voľný čas rada okrem iného trávim v službe, s priateľmi pri dobrom filme, či len tak na prechádzke mestom a najmä v GMPC v Prešove. Taktiež rada pracujem s deťmi, ktoré majú nejaký typ postihnutia, a môžem im spôsobom im vlastným pomáhať spoznávať Boha.

Matúš Kačmár

„Márnosť, len márnosť – hovorí Kazateľ. Márnosť, len márnosť, všetko je iba márnosť. Aký osoh má človek zo všetkej svojej námahy, ktorou sa ustáva, (kým je) pod slnkom? (Jedno) pokolenie prichádza, (iné) pokolenie odchádza. Zem však stojí naveky.“ Kazateľ 1:2-4 SSV

V AŠAD tíme som kvôli chuti odovzdať to, čo som tu prijal. Som jednoduchý mladík z dediny, ktorý miluje slúžiť v centre a žiť v spoločenstve. Milovník pohybu a každého športu. Verím, že všetko zlé si Boh použije na niečo dobré, tak len si sadnime a verme že Boh za nás bude bojovať a my sa budeme len čudovať.

Natália Žolnová

„…ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.“ 2Kor 12, 9

Bohu rada slúžim spevom, hrou na gitare, no hlavne časom, ktorý mu venujem. Služba mi prináša radosť, pretože sa ňou dostávam bližšie k Bohu, lepšie ho spoznávam a tak s Ním budujem vzťah. Do tímu AŠAD som sa prihlásila, aby som mohla svedčiť mladým ľuďom, ktorí chcú spoznať nášho Nebeského Otca, že život s Ním sa oplatí žiť a tak ich privádzať bližšie k Nemu. Svoj voľný čas rada trávim s priateľmi, pozeraním filmov alebo seriálov, počúvaním piesní a čítaním kníh 😊

Nikoleta Ratvajová

a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.“ – Mt 18,3

Ahojte, jeden kňaz raz povedal ak budete slúžiť, budete šťastní, a preto aj mňa nájdete v tíme AŠAD. Službou sa človek pripodobňuje Kristovi. Stáva sa nástrojom v Božích rukách. Často nie pripraveným, ale ochotným, a to ma robí radostnou. Keď smiem vidieť moju malosť v jeho veľkosti, svoju slabosť v jeho sile, svoju nehodnosť uprostred jeho zázrakov.

Často ma smiete vidieť pri počítaní matematických príkladov, upravovaní fotiek, čítaní kníh alebo vpisovaní svojho srdca do viet. Toľko o mne a čo ty? Kto si?

Samuel Šimko

„Všetko smiem ale nie všetko osoží, všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť.”1 Kor 6,12

Moje dary sú dar slova, úprimnosti, načúvania, otvorenosť. Boh si má používa nie vtedy keď mi to vyhovuje, ale vtedy keď to On potrebuje. Slúžim preto, lebo Boh si ma povolal pre službu evanjelizácie a to je môj životný cieľ ..rozprávať ľuďom o Bohu privádzať ich k Nemu, a to všetko skrze Neho a jeho Milosť. 

Terézia Misárová

„Nie sme stvorení, aby sme skláňali hlavu k zemi, ale aby sme ju pozdvihli k nebu.“ Pápež František 

V tíme AŠAD slúžim preto, lebo som rada súčasťou diela, kedy Pán Boh pretvára srdcia mladých ľudí, tvorí nové priateľstvá,  vedie nás vo svätej radosti a láske, že On sám dáva zmysel našim životom. Zároveň som vďačná, keď si na to použije aj mňa- takú aká som. 

Mám rada hudbu, šport, knihy, kávu a čas strávený s dobrými priateľmi. Mám rada maličkosti, jednoduchosť, spontánnosť a  vždy sa snažím o úprimnosť. 

Timotej Pulščák

„Nech nik tebou nepohŕda preto, že si mladý; ale buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote.“ 1Tim 4,12

Do tímu AŠAD som sa prihlásil z dôvodu, že som mal vždy túžbu slúžiť mladým. Sprevádzať ich na ich ceste k tomu, aby keď dokončia Animátorskú školu dali mladým to najlepšie zo seba, aby deti a mladí na LSM videli, že kresťan nie je len nejaký unudený človek, ale normálny mladý, ktorý žije skutočný život s priateľmi, ale má skutočné hodnoty ukotvené v srdci. Vo svojom voľnom čase sa rád venujem budovaniu nových projektov v našom centre, a taktiež rád robím sprievodcu na pútiach, ktoré organizuje cestovná agentúra s ktorou spolupracujem. Rád si vyjdem na túru do prírody a trávim voľný čas s priateľmi. No a v neposlednom rade sa venujem projekcii, podnikaniu a tvoreniu nového contentu pre KPMPA. Napĺňa ma tvoriť niečo nové a vidieť ľudí, keď im moja práca vyčarí úsmev na tvári.

Kontakt: