🎉V Juskovej Voli otvorili ďalší ročník AŠAD❤️

👉V dňoch 6.-8.októbra 2023 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konal prvý víkend Archieparchiálnej Školy Animátora Dobrovoľníka. V Škole učeníka sa víkendu zúčastnilo 35 účastníkov a v Škole služby bolo účastníkov 40. O mladých sa staral 10 členný animátorský tím.
❤️Mladí sa v Škole učeníka zaoberali témami Božia láska; Hriech a spása v Ježišovi Kristovi a Nový život v Kristovi, kde viac ako o nadobudnutie nových poznatkov a informácii bol dôraz kladený na osobnú skúsenosť s Kristom a jeho premieňajúcou a uzdravujúcou láskou. Tému učeníkom priblížil prostredníctvom rôznych aktivít o. Milan Zaleha.🙌🏻
🤔V Škole služby budúci animátori nadobúdali kreatívnym spôsobom poznatky v oblasti Sebapoznanie, osobný rozvoj a kritické myslenie. Lektorkou víkendu bola Erika Novotná.
😇⚽️🙌🏻Počas víkendu mali mladí okrem vzdelávania a formácie v spoločenstve čas aj na spoločnú či osobnú modlitbu, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, a nechýbali ani aktivity zamerané na vzájomné spoznávanie.
Viktória Žolnová
Foto: Klára Holodňáková

Podobné články

Metropolitné synodálne stretnutie

V dňoch 19. a 20. apríla sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnilo Metropolitné synodálne stretnutie, ktorého sa zúčastnili všetci hierarchovia Gréckokatolíckej…

Čítať viac »