OZ BÁRKA

Daruj 2% na Božie veci

Kristus medzi nami!

Milovaní priatelia,

hneď na začiatok sa vám znova chceme poďakovať za akúkoľvek vašu pomoc, ktorú ste doteraz preukázali mladým Prešovskej archieparchie.

Zároveň sa na vás aj tento rok obraciame s prosbou o pomoc pri získavaní 2% alebo 3% z daní pre naše OZ Bárka.

Týmto podporíte pastoráciu mládeže v Prešovskej archieparchii a našom GMC Bárka Juskova Voľa. Veríme, že aj vďaka vám, budeme môcť organizovať pre mladých evanjelizačné, vzdelávacie, formačné i zážitkové podujatia za prijateľné ceny.

Veľmi vás prosíme o oslovenie vašich rodičov, či iných príbuzných i priateľov s vyššie uvedenou prosbou.

Tlačivá k poukázaniu 2% nájdete v prílohe.

Ak by ste nás chceli podporiť nejakým darom, môžete nám ho poslať na č.ú.: IBAN SK06 1100 0000 0026 6871 8134.  

Za všetkých darcov a dobrodincov bude slávená sv.liturgia.

Nech vám Boh odplatí hojnými milosťami za vašu štedrosť a pomoc!

 

Tlačivá na stiahnutie: