O nás

GMC Bárka v Juskovej Voli
ako miesto evanjelizácie mládeže

V katolíckom kontexte sa slovo evanjelizácia používa predovšetkým v dvoch významoch. V užšom význame vyjadruje ohlásenie radostnej zvesti o spáse skrze Ježiša Krista neveriacemu človeku (kerygma), aby túto spásu mohol prijať skrze vieru. V širšom význame sa používa na vyjadrenie celého pôsobenia Cirkvi vo svete.  Pre evanjelizáciu v užšom význame sa tu používa pojem prvotné ohlasovanie. V posledných desaťročiach sa v Cirkvi tiež veľa hovorí o novej evanjelizácii, teda o hľadaní spôsobov, ako už pokrstených ľudí priviesť k živej viere, k živému vzťahu s Ježišom Kristom.

Aj keď je evanjelizácia aktuálna v každom veku, je ideálne, keď sa s ňou začne už u deti a mládeže. Jedným z miest, ktoré sú na to určené, je práve naše Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli (GMC Bárka).

Aby však bola evanjelizácia úspešná, je dôležité, aby bola osadená v širšom kontexte pastoračnej činnosti Cirkvi, aby ju predchádzala preevanjelizácia a za ňou nasledovala následná formácia. Prítomnosť preevanjelizácie, evanjelizácie a následnej formácie je podmienkou k tomu, aby sa v nich mohli rodiť zrelí kresťania. Preto v aktivitách nášho GMC Bárka je možné nájsť každý s vyššie spomenutých prvkov.

Preevanjelizácia je obdobím vytvárania vzťahu s hľadajúcim človekom, a zároveň časom „provokovania“ k hľadaniu, kladeniu si otázok. Sú ideálnym spôsobom ako sa stretnúť  s ľuďmi na okraji cirkevného spoločenstva.

Aktivity

Preevanjelizácia

Všetky tieto akcie, aj keď obsahujú evanjelizačné či formačné prvky,
sú otvorené pre každého, kto ma záujem sa na nich zúčastniť.

Evanjelizácia

Ako evanjelizačné activity ponúkame  Kurzy Filip, ktoré sa v GMC Bárka uskutočňujú niekoľkokrát ročne a tiež už spomínaný Bárkafest.
Na nich je vždy veľmi jasne ohlásená kerygma a zazneje tam bezprostredná výzva k prijatiu Ježiša Krista
ako svojho osobného Pána a Spasiteľa.

Formácia

Následná formácia má za cieľ priviesť človeka, ktorý uveril, k poznaniu právd viery, k podriadeniu svojho života viere, zapojeniu sa do spoločenstva Cirkvi a nájdeniu svojho miesta, svojej služby v tomto spoločenstve. Ľudia, ktorí urobili osobné rozhodnutie pre Ježiša, potrebujú priestor pre ďalší rast a formáciu. Majú niekoľko možností:

Od začiatku svojej činnosti v roku 2008, GMC Bárka zorganizovalo stovky podujatí, na ktorých sa zúčastnili tisícky mladých ľudí. Ak hľadáte odpovede na mnohé otázky a svet vám ich nevie zodpovedať je dosť možné, že hľadáš to čo môžeš objaviť práve ne tomto mieste.

Vybrať si môžeš kopec podujatí, ktoré sú súčasťou programu, ktorý je dostupný na všetkých gréckokatolíckych farských úradoch Prešovskej archieparchie, u nás priamo v centre, alebo na našej webovej stránke www.gmcbarka.sk.

Rezervácie ubytovania a informácie Vám radi poskytneme na tel. č.: 057/ 44 902 90, 44 90 761, alebo e-mailom: barka@gmcbarka.sk.

Kristus medzi nami!