Školy v prírode, letné tábory, pobyty pre deti a mládež (3 a viac nocí)

Materské školy
1.-4. ročník
5.-9. ročník
Stredné školy
Dospelí
Raňajky
1,30 €
1,80 €
1,90 €
2,00 €
2,00 €
Desiata
1,10 €
1,50 €
1,60 €
1,70 €
1,70 €
Obed
2,60 €
3,80 €
4,20 €
4,60 €
4,60 €
Olovrant
0,90 €
1,30 €
1,40 €
1,50 €
1,50 €
Večera
1,70 €
2,20 €
2,40 €
2,60 €
2,60 €
Strava 5x denne spolu + pitný režim
7,60 €
10,60 €
11,50€
12,40 €
12,40 €
Ubytovanie za noc
11,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
SPOLU
18,60 €
22,60 €
23,50€
24,40 €
24,40€

Pri školách v prírode si pedagogický dozor hradí iba stravu. Ceny ubytovania sú uvádzané bez dane za ubytovanie vo výške 0,50 € / os. / noc. Cena za ubytovanie môže byť upravená s prihliadnutím na špecifické požiadavky organizátora.  V prípade zistenia neprimeraného poškodenia izby budú náklady na obnovu účtované rodičom alebo zákonným zástupcom žiaka. Cenník platný od 01.01.2024.

Školy v prírode, letné tábory, pobyty pre deti a mládež (viac ako tri noci)

Raňajky
MŠ: 1,30 €
1.-4. ročník: 1,80 €
5.-9. ročník: 1,90 €
SŠ: 2,00 €
Dospelí: 2,00 €
Desiata
MŠ: 1,10 €
1.-4. ročník: 1,50 €
5.-9. ročník: 1,60 €
SŠ: 1,70 €
Dospelí: 1,70 €
Obed
MŠ: 2,60 €
1.-4. ročník: 3,80 €
5.-9. ročník: 4,20 €
SŠ: 4,60 €
Dospelí: 4,60 €
Olovrant
MŠ: 0,90 €
1.-4. ročník: 1,30 €
5.-9. ročník: 1,40 €
SŠ: 1,50 €
Dospelí: 1,50 €
Večera
MŠ: 1,70 €
1.-4. ročník: 2,20 €
5.-9. ročník: 2,40 €
SŠ: 2,60 €
Dospelí: 2,60€
Strava 5x denne spolu + pitný režim
MŠ: 7,60 €
1.-4. ročník: 10,60 €
5.-9. ročník: 11,50 €
SŠ: 12,40 €
Dospelí: 12,40€
Ubytovanie za noc
MŠ: 11,00 €
1.-4. ročník: 12,00 €
5.-9. ročník: 12,00 €
SŠ: 12,00 €
Dospelí: 12,00 €
SPOLU
MŠ: 18,60 €
1.-4. ročník: 22,60 €
5.-9. ročník: 23,50 €
SŠ: 24,40 €
Dospelí: 24,40 €

Pri školách v prírode si pedagogický dozor hradí iba stravu.Ceny ubytovania sú uvádzané bez dane z ubytovania vo výške 0,50 € / os. / noc. Cena za ubytovanie môže byť upravená s prihliadnutím na špecifické požiadavky organizátora.  V prípade zistenia neprimeraného poškodenia izby budú náklady na obnovu účtované rodičom alebo zákonným zástupcom žiaka. Cenník platný od 01.01.2024.

Krátkodobé pobyty pre deti a mládež do 18 rokov (1 až 2 noci)

Deti od 3 -15 rokov
Mládež od 15 rokov a (dozor)
Raňajky
2,00 €
2,20 €
Obed
4,20 €
4,80 €
Večera
3,00 €
3,50 €
Strava spolu za deň
9,20 €
10,50€
Ubytovanie za noc
12,00 €
12,00 €
SPOLU
21,20 €
22,50 €

Krátkodobé pobyty pre deti a mládež do 18 rokov (menej ako tri noci)

Raňajky
Deti 3-15 r: 2,00 €
Mládež od 15 rokov: 2,20 €
Obed
Deti 3-15 r: 4,20 €
Mládež od 15 rokov: 4,80 €
Večera
Deti 3-15 r: 3,00 €
Mládež od 15 rokov: 3,50 €
Strava spolu za deň
Deti 3-15 r: 9,20 €
Mládež od 15 rokov: 10,50 €
Ubytovanie za noc
Deti 3-15 r: 12,00 €
Mládež od 15 rokov: 12,00 €
SPOLU
Deti 3-15 r: 21,20 €
Mládež od 15 rokov: 22,50 €

Pri ubytovaní na jednu noc je účtovaný príplatok 1 euro. Ceny ubytovania sú uvádzané bez dane za ubytovanie vo výške 0,50 € / os. / noc. Cena za ubytovanie môže byť upravená s prihliadnutím na špecifické požiadavky organizátora.  V prípade zistenia neprimeraného poškodenia izby budú náklady na obnovu účtované rodičom alebo zákonným zástupcom žiaka. Cenník platný od 01.01.2024.

Ostatné podujatia

Do 6 rokov
Do 10 rokov
Do 15 rokov
Do 18 rokov
Dospelí
Raňajky
1,90 €
2,10 €
2,25 €
2,50 €
2,50 €
Obed
4,10 €
4,40 €
4,80 €
5,10 €
5,10 €
Večera
3,00 €
3,50 €
4,20 €
4,50 €
4,50 €
Strava spolu
9,00 €
10,00 €
11,25 €
12,10 €
12,10 €
Ubytovanie v hlavnej budove
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
16,00 €
SPOLU
23,00 €
24,00 €
25,25 €
26,10 €
28,10 €

Ostatné podujatia

Raňajky
Do 6 rokov: 1,90 €
Do 10 rokov: 2,10 €
Do 15 rokov: 2,25 €
Do 18 rokov: 2,50 €
Dospelí: 2,50 €
Obed
Do 6 rokov: 4,10 €
Do 10 rokov: 4,40 €
Do 15 rokov: 4,80 €
Do 18 rokov: 5,10 €
Dospelí: 5,10 €
Večera
Do 6 rokov: 3,00 €
Do 10 rokov: 3,50 €
Do 15 rokov: 4,20 €
Do 18 rokov: 4,50 €
Dospelí: 4,50 €
Strava spolu
Do 6 rokov: 9,00 €
Do 10 rokov: 10,00 €
Do 15 rokov: 11,25 €
Do 18 rokov: 12,10 €
Dospelí: 12,10 €
Ubytovanie v hlavnej budove
Do 6 rokov: 14,00 €
Do 10 rokov: 14,00 €
Do 15 rokov: 14,00 €
Do 18 rokov: 14,00 €
Dospelí: 16,00 €
SPOLU
Do 6 rokov: 23,00 €
Do 10 rokov: 24,00 €
Do 15 rokov: 25,25 €
Do 18 rokov: 27,10 €
Dospelí: 28,10 €

Pri ubytovaní na jednu noc je účtovaný príplatok 1 euro. Ceny ubytovania sú uvádzané bez dane za ubytovanie vo výške 0,50 € / os. / noc. Cena za ubytovanie môže byť upravená s prihliadnutím na špecifické požiadavky organizátora.  V prípade zistenia neprimeraného poškodenia izby budú náklady na obnovu účtované rodičom alebo zákonným zástupcom žiaka. Cenník platný od 01.01.2024.