Aktuality

Arcibiskup a Metropolita Jonáš Jozef Maxim

Životopis nového prešovského arcibiskupa metropolitu Jeromonach SEODr. Jonáš Jozef Maxim sa narodil 21. novembra 1974 v Levoči. Pochádza z gréckokatolíckej farnosti Oľšavica. Po skončení gymnázia nastúpil na štúdiá na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove. Vo februári 1994 vstúpil do kňazského seminára. V roku 1998 získal titul magister teológie a od toho istého roku pokračoval v štúdiách na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, kde v roku 2000 získal licenciát a v…

Čítať viac »

Svätý Otec vyhlásil Rok modlitby ako prípravu na Jubileum 2025 „Nasledujúce mesiace nás privedú k otvoreniu Svätej brány, ktorým začneme Jubilejný rok. Prosím vás o zintenzívnenie modlitby, aby sme sa pripravili na dobré prežitie tejto udalosti milosti a zakúsili silu Božej nádeje. Preto dnes začíname Rok modlitby, rok venovaný znovuobjaveniu veľkej hodnoty a absolútnej potreby modlitby v osobnom živote, v živote Cirkvi a vo svete.“

Čítať viac »

😇V AŠAD SA MLADÍ UČILI O KATOLÍCKEJ IDENTITE, AKO PROJEKTOVO MYSLIEŤ A MODLILI SA ZA OTCA JONÁŠA, KTORÝ SA V SOBOTU 27.01.2024 STANE ARCIBISKUPOM❤️

V dňoch 19. – 21.januára 2024 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konal víkend Archieparchiálnej Školy Animátora Dobrovoľníka. V Škole učeníka sa víkendu zúčastnilo 29 účastníkov a v Škole služby bolo účastníkov 43. O mladých sa staral 9 členný animátorský tím.Mladí sa v Škole učeníka zaoberali témami Katolícka identita a Ekumenizmus a to pod vedením kňaza Štefana Paločka.V Škole služby, Erika Novotná hovorila s mladými o témach…

Čítať viac »

🎉❤️V Juskovej Voli sa mladí zabávali na Animátorskom plese🎉❤️

13. januára 2024 sa v Juskovej Voli uskutočnil 16. ročník animátorského plesu, na ktorom sa stretli animátori a dobrovoľníci Prešovskej archieparchie, aby sa za hudobného sprievodu kapely Fantastic dobre zabavili.Ples začal svätou liturgiou, pokračoval slávnostnou večerou v kráľovskom štýle a zábavou do neskorých hodín. Nechýbala na ňom ani tombola.Tohtoročný ples bol inšpirovaný citátom z 2. knihy Samuelovej: „Dávid a celý Izrael tancovali z celej sily pred Pánom pri piesňach (za…

Čítať viac »

❄V Juskovej Voli sa mladí stretli na Zimnom tábore.☃

V dňoch 02.-05.01.2024 sa v GMC Bárka Juskova Voľa stretlo takmer 70 účastníkov Zimného tábora.Témou tohto podujatia bola Cesta do stredu Zeme prisľúbení. A tak ako sa Zem skladá z 3 častí (kôra, plášť a jadro), aj mladí účastníci prechádzali počas tohto týždňa Božími prisľúbeniami o našej minulosti, budúcnosti a prítomnosti.MINULOSŤ – Boh je verný a spravodlivý; sľubuje nám, že keď mu vyznáme naše hriechy, odpustí nám a očistí nás…

Čítať viac »

Požehnané a milostiplné Vianočné sviatky

❄ A zas nám nadišli tie radostné sviatky, ktoré nám tak sladia ten náš život krátky. 👪 🙌 V ďalekej krajine, tam kde rastú palmy, tam kde prorok Dávid skladal svoje žalmy, 🎶 tam medzi troma čiastky zeme, narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleheme. ⛪ A na tieto sviatky i ja sa radujem, z úprimného srdca 💓 toto vám vinšujem: Aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom, vaším dobrým radcom…

Čítať viac »

❤️🎄V Juskovej Voli prežívali mladí vianočný víkend AŠAD s vladykom Petrom Rusnákom.🎉🙂

V dňoch 15. – 17. decembra 2023 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil Vianočný víkend Archieparchiálnej Školy Animátora Dobrovoľníka. V Škole učeníka sa ho zúčastnilo 34 mladých a v Škole služby 45 mladých. O účastníkov sa staral 7 členný animátorský tím a 2 kňazi.V Škole učeníka bol lektorom o. Patrik Maľarčík, ktorý s mladými hovoril o Modlitbe a Božom slove, pričom poukázal na dôležitosť oboch a…

Čítať viac »

❤️Animátori absolventi sa stretli na víkende „mobilizácie“ v Juskovej Voli😇💪

V dňoch 08.-10.decembra 2023 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli stretli animátori na víkende „mobilizácie“. Medzi účastníkmi boli absolventi z rôznych ročníkov AŠAD, manželské páry, niektoré aj s deťmi, ako aj mladí, ktorí navštevujú AŠAD v tomto školskom roku.Hosťom víkendu mobilizácie bola pani Barbora Okruhľanská, odborníčka na digitálny marketing a evanty. Mladí mohli viac spoznať témy o nástrahách a prínosoch digitálnych technológií a ako ich správne používať. Učili sa…

Čítať viac »

👉Archieparchiálne stretnutie mládeže s vladykom Petrom Rusnákom v Prešove ✝❤

Archieparchiálne stretnutie mládeže s vladykom Petrom Rusnákom sa v Nedeľu Krista Kráľa konalo tento rok 26. novembra v Prešove. Program pozostával z liturgie a programu v Kine Scala. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Peter za účasti mnohých kňazov a veriacich v Chráme povýšenia svätého kríža na Sekčove. Atmosféra bola nádherná a priam anjelská, keďže ju svojim spevom viedli pod vedením Evy Fuchsovej deti z domácej farnosti ako aj z farnosti…

Čítať viac »

👍Mladí zažili predlžený víkend AŠAD v Juskovej Voli👏

V dňoch 16.-19.novembra 2023 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konal predĺžený víkend Archieparchiálnej Školy Animátora Dobrovoľníka. V Škole učeníka sa víkendu zúčastnilo 37 účastníkov a v Škole služby bolo účastníkov 48. O mladých sa staral 10 členný animátorský tím.Mladí sa v Škole učeníka zaoberali témami Božie kráľovstvo pod vedením o. Martina Kozeja a Svätý Duch, ktorú mladým priblížil o. Matúš Sejka.V Škole služby, o. Patrik Maľarčík…

Čítať viac »

Arcibiskup a Metropolita Jonáš Jozef Maxim

Životopis nového prešovského arcibiskupa metropolitu Jeromonach SEODr. Jonáš Jozef Maxim sa narodil 21. novembra 1974 v Levoči. Pochádza z gréckokatolíckej farnosti Oľšavica. Po skončení gymnázia nastúpil na štúdiá na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove. Vo februári 1994 vstúpil do kňazského seminára. V roku 1998 získal titul magister teológie a od toho istého roku pokračoval v štúdiách na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, kde v roku 2000 získal licenciát a v…

Čítať viac »

Svätý Otec vyhlásil Rok modlitby ako prípravu na Jubileum 2025 „Nasledujúce mesiace nás privedú k otvoreniu Svätej brány, ktorým začneme Jubilejný rok. Prosím vás o zintenzívnenie modlitby, aby sme sa pripravili na dobré prežitie tejto udalosti milosti a zakúsili silu Božej nádeje. Preto dnes začíname Rok modlitby, rok venovaný znovuobjaveniu veľkej hodnoty a absolútnej potreby modlitby v osobnom živote, v živote Cirkvi a vo svete.“

Čítať viac »

😇V AŠAD SA MLADÍ UČILI O KATOLÍCKEJ IDENTITE, AKO PROJEKTOVO MYSLIEŤ A MODLILI SA ZA OTCA JONÁŠA, KTORÝ SA V SOBOTU 27.01.2024 STANE ARCIBISKUPOM❤️

V dňoch 19. – 21.januára 2024 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konal víkend Archieparchiálnej Školy Animátora Dobrovoľníka. V Škole učeníka sa víkendu zúčastnilo 29 účastníkov a v Škole služby bolo účastníkov 43. O mladých sa staral 9 členný animátorský tím.Mladí sa v Škole učeníka zaoberali témami Katolícka identita a Ekumenizmus a to pod vedením kňaza Štefana Paločka.V Škole služby, Erika Novotná hovorila s mladými o témach…

Čítať viac »

🎉❤️V Juskovej Voli sa mladí zabávali na Animátorskom plese🎉❤️

13. januára 2024 sa v Juskovej Voli uskutočnil 16. ročník animátorského plesu, na ktorom sa stretli animátori a dobrovoľníci Prešovskej archieparchie, aby sa za hudobného sprievodu kapely Fantastic dobre zabavili.Ples začal svätou liturgiou, pokračoval slávnostnou večerou v kráľovskom štýle a zábavou do neskorých hodín. Nechýbala na ňom ani tombola.Tohtoročný ples bol inšpirovaný citátom z 2. knihy Samuelovej: „Dávid a celý Izrael tancovali z celej sily pred Pánom pri piesňach (za…

Čítať viac »

❄V Juskovej Voli sa mladí stretli na Zimnom tábore.☃

V dňoch 02.-05.01.2024 sa v GMC Bárka Juskova Voľa stretlo takmer 70 účastníkov Zimného tábora.Témou tohto podujatia bola Cesta do stredu Zeme prisľúbení. A tak ako sa Zem skladá z 3 častí (kôra, plášť a jadro), aj mladí účastníci prechádzali počas tohto týždňa Božími prisľúbeniami o našej minulosti, budúcnosti a prítomnosti.MINULOSŤ – Boh je verný a spravodlivý; sľubuje nám, že keď mu vyznáme naše hriechy, odpustí nám a očistí nás…

Čítať viac »

Požehnané a milostiplné Vianočné sviatky

❄ A zas nám nadišli tie radostné sviatky, ktoré nám tak sladia ten náš život krátky. 👪 🙌 V ďalekej krajine, tam kde rastú palmy, tam kde prorok Dávid skladal svoje žalmy, 🎶 tam medzi troma čiastky zeme, narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleheme. ⛪ A na tieto sviatky i ja sa radujem, z úprimného srdca 💓 toto vám vinšujem: Aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom, vaším dobrým radcom…

Čítať viac »

❤️🎄V Juskovej Voli prežívali mladí vianočný víkend AŠAD s vladykom Petrom Rusnákom.🎉🙂

V dňoch 15. – 17. decembra 2023 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil Vianočný víkend Archieparchiálnej Školy Animátora Dobrovoľníka. V Škole učeníka sa ho zúčastnilo 34 mladých a v Škole služby 45 mladých. O účastníkov sa staral 7 členný animátorský tím a 2 kňazi.V Škole učeníka bol lektorom o. Patrik Maľarčík, ktorý s mladými hovoril o Modlitbe a Božom slove, pričom poukázal na dôležitosť oboch a…

Čítať viac »

❤️Animátori absolventi sa stretli na víkende „mobilizácie“ v Juskovej Voli😇💪

V dňoch 08.-10.decembra 2023 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli stretli animátori na víkende „mobilizácie“. Medzi účastníkmi boli absolventi z rôznych ročníkov AŠAD, manželské páry, niektoré aj s deťmi, ako aj mladí, ktorí navštevujú AŠAD v tomto školskom roku.Hosťom víkendu mobilizácie bola pani Barbora Okruhľanská, odborníčka na digitálny marketing a evanty. Mladí mohli viac spoznať témy o nástrahách a prínosoch digitálnych technológií a ako ich správne používať. Učili sa…

Čítať viac »

👉Archieparchiálne stretnutie mládeže s vladykom Petrom Rusnákom v Prešove ✝❤

Archieparchiálne stretnutie mládeže s vladykom Petrom Rusnákom sa v Nedeľu Krista Kráľa konalo tento rok 26. novembra v Prešove. Program pozostával z liturgie a programu v Kine Scala. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Peter za účasti mnohých kňazov a veriacich v Chráme povýšenia svätého kríža na Sekčove. Atmosféra bola nádherná a priam anjelská, keďže ju svojim spevom viedli pod vedením Evy Fuchsovej deti z domácej farnosti ako aj z farnosti…

Čítať viac »

👍Mladí zažili predlžený víkend AŠAD v Juskovej Voli👏

V dňoch 16.-19.novembra 2023 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konal predĺžený víkend Archieparchiálnej Školy Animátora Dobrovoľníka. V Škole učeníka sa víkendu zúčastnilo 37 účastníkov a v Škole služby bolo účastníkov 48. O mladých sa staral 10 členný animátorský tím.Mladí sa v Škole učeníka zaoberali témami Božie kráľovstvo pod vedením o. Martina Kozeja a Svätý Duch, ktorú mladým priblížil o. Matúš Sejka.V Škole služby, o. Patrik Maľarčík…

Čítať viac »