V GMC Bárka Juskova Voľa sa skončil 5.turnus Letných strednutí mládeže

🏃‍♂️🏃‍♀️5. turnus sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka niesol v téme putovania. Spolu s biblickým citátom, ktorý vybral Svätý Otec pre tohtoročné svetové dni mládeže: „Mária vstala a ponáhľala sa“, sa rozhodlo putovať 137 mladých vo veku od 12 do 14 rokov.
🏔Počas celého týždňa mladí objavovali jednotlivé body, ktoré v sebe ukrývala hora KERYGMA. Mladí sa rozprávali o tom, že Boh každého miluje, má s ním jedinečný plán a hriechom sa od milujúceho Boha oddeľujeme. Do našich hriechov však chce vstúpiť Kristus, opäť nás uzmieriť s Bohom a darovať nám nový život z Ducha. 🕊❤️
⚽️🏐Celý týždeň bol popretkávaný hrami, športovými aktivitami, tancom, spevom a spoločne stráveným časom.🎤👗
😇S mladými sme sa rozlúčili s pozvaním vytrvať! Vytrvať v tom, čo počas celého týždňa zažili a svedčiť na miestach, kam si ich náš nebeský Ocko pozve.🙌🏻
❤️👏Zodpovední za turnus bol kňaz Jozef Harvilko, hlavné animátorky Nikoleta Ratvajová a Terézia Mareková a 31 služobníkov.❤️👏
🙌🏻Všetkým účastníkom ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.
Nikoleta Ratvajová
foto: Klára Holoďňáková

Podobné články

Centrum pre rodinu Sigord

Centrum pre rodinu Sigord je duchovno – formačné centrum gréckokatolíckej cirkvi pre snúbencov, manželov a rodiny. ✋✋✋✋✋🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️👍👍👍👍👍 Drahi priatelia, v týchto dnoch sa Centrum pre…

Centrum pre rodinu Sigord

Centrum pre rodinu Sigord je duchovno – formačné centrum gréckokatolíckej cirkvi pre snúbencov, manželov a rodiny. ✋✋✋✋✋🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️👍👍👍👍👍 Drahi priatelia, v týchto dnoch sa Centrum pre…

Čítať viac »

Kurz Filip 🙌

Evanjelizačný víkend – Kurz Filip. V dňoch 08.- 10.03. 2024 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra…

Čítať viac »