V GMC Bárka Juskova Voľa sa skončil 5.turnus Letných strednutí mládeže

🏃‍♂️🏃‍♀️5. turnus sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka niesol v téme putovania. Spolu s biblickým citátom, ktorý vybral Svätý Otec pre tohtoročné svetové dni mládeže: „Mária vstala a ponáhľala sa“, sa rozhodlo putovať 137 mladých vo veku od 12 do 14 rokov.
🏔Počas celého týždňa mladí objavovali jednotlivé body, ktoré v sebe ukrývala hora KERYGMA. Mladí sa rozprávali o tom, že Boh každého miluje, má s ním jedinečný plán a hriechom sa od milujúceho Boha oddeľujeme. Do našich hriechov však chce vstúpiť Kristus, opäť nás uzmieriť s Bohom a darovať nám nový život z Ducha. 🕊❤️
⚽️🏐Celý týždeň bol popretkávaný hrami, športovými aktivitami, tancom, spevom a spoločne stráveným časom.🎤👗
😇S mladými sme sa rozlúčili s pozvaním vytrvať! Vytrvať v tom, čo počas celého týždňa zažili a svedčiť na miestach, kam si ich náš nebeský Ocko pozve.🙌🏻
❤️👏Zodpovední za turnus bol kňaz Jozef Harvilko, hlavné animátorky Nikoleta Ratvajová a Terézia Mareková a 31 služobníkov.❤️👏
🙌🏻Všetkým účastníkom ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.
Nikoleta Ratvajová
foto: Klára Holoďňáková

Podobné články

Program CVČ do konca roka 2023

Archieparchiálna škola animátora – dobrovoľníka – 6. – 8. 10.2023 Kurz Zbav nás zlého – boj – 3. – 5. 11. 2023 Archieparchiálna škola animátora…

Konvektomat v GMC Bárke

            Cirkevná škola v prírode Juskova Voľa  požiadala Prešovský samosprávny kraj podľa VZN PSK č. 98/2023 o dotáciu na nákup…

Čítať viac »