Centrum voľného času

Centrum voľného času v Juskovej Voli ako školské zariadenie, bolo zriadené 01.09.2006 Gréckokatolíckym biskupstvom v Prešove.

Jeho poslaním je venovať sa  mládeži, deťom a ich rodičom v oblasti záujmového vzdelávania prostredníctvom riadnej záujmovej, príležitostnej, prázdninovej, osvetovej či spontánnej činnosti realizovanej v kresťanskom duchu. Jeho úlohou je vytvárať podmienky pre užitočné trávenie ich voľného času. Od začiatku svojej činnosti CVČ zorganizovalo desiatky podujatí, na ktorých sa zúčastnili tisícky mladých ľudí.

Naši pedagogickí zamestnanci:  Mgr. Michal Jančišin, riaditeľ, vychovávateľ                                                                                                                                                                                   Mgr. Patrik Maľarčík, duchovný správca, vychovávateľ                                                                                                                                                               Mgr. Martina Jančišinová, vychovávateľ

Ak chcete u nás so svojou školou, spoločenstvom alebo priateľmi zažiť krásne chvíle, zrelaxovať, oddýchnuť si, spoznávať krásnu prírodu Slánskych vrchov a načerpať veľa duchovných síl, stačí si vybrať z nášho programu, ktorý je dostupný na všetkých gréckokatolíckych farských úradoch Prešovskej archieparchie, u nás priamo v centre, alebo na našej webovej stránke www.gmcbarka.sk.  Rezervácie ubytovania a informácie Vám radi poskytneme na tel. č.: 057/ 44 902 90, e-mail: barka@gmcbarka.sk.

Staň sa členom CVČ Juskova Voľa

Drahí mladí priatelia, srdečne vás pozývame do Centra voľného času v Juskovej Voli! U nás môžete objaviť rôznorodé aktivity a vzdelávacie programy. Naším poslaním, je počas celého roka ponúkať deťom a mládeži najrôznejšie voľno časové aktivity, napomáhať objavovať a rozvíjať
vlastné schopnosti, zručnosti a tvorivosť. V našom Centre voľného času nájdete pravidelné záujmové kurzy, neformálne stretnutia, pestré prázdninové programy a osvetové aktivity. Ak máte medzi 16 a 25 rokmi a ste obyvateľmi Prešovského samosprávneho kraja, srdečne vás vítame v našom Centre. V prílohe nájdete žiadosť o prijatie na školský rok 2023/2024. Stačí ju vyplniť a zaslať nám späť. Tešíme sa na spoločné aktivity, ktoré nás čakajú!

Spolupráca CVČ Juskova Voľa: MEMORANDUM o spolupráci v oblasti vzdelávania pri spájaní teórie a praxe

 v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvorené medzi nasledujúcimi stranami: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Centrum voľného času v Juskovej Voli, Prešov 2024