Centrum voľného času

Centrum voľného času v Juskovej Voli ako školské zariadenie, bolo zriadené 01.09.2006 Gréckokatolíckym biskupstvom v Prešove.

Jeho poslaním je venovať sa  mládeži, deťom a ich rodičom v oblasti záujmového vzdelávania prostredníctvom riadnej záujmovej, príležitostnej, prázdninovej, osvetovej či spontánnej činnosti realizovanej v kresťanskom duchu. Jeho úlohou je vytvárať podmienky pre užitočné trávenie ich voľného času. Od začiatku svojej činnosti CVČ zorganizovalo desiatky podujatí, na ktorých sa zúčastnili tisícky mladých ľudí.

Ak chcete u nás so svojou školou, spoločenstvom alebo priateľmi zažiť krásne chvíle, zrelaxovať, oddýchnuť si, spoznávať krásnu prírodu Slánskych vrchov a načerpať veľa duchovných síl, stačí si vybrať z nášho programu, ktorý je dostupný na všetkých gréckokatolíckych farských úradoch Prešovskej archieparchie, u nás priamo v centre, alebo na našej webovej stránke www.gmcbarka.sk.  Rezervácie ubytovania a informácie Vám radi poskytneme na tel. č.: 057/ 44 902 90, e-mail: barka@gmcbarka.sk.

Staň sa členom CVČ Juskova Voľa

Drahí mladí priatelia, srdečne vás pozývame do Centra voľného času v Juskovej Voli! U nás môžete objaviť rôznorodé aktivity a vzdelávacie programy. Naším poslaním, je počas celého roka ponúkať deťom a mládeži najrôznejšie voľno časové aktivity, napomáhať objavovať a rozvíjať vlastné schopnosti, zručnosti a tvorivosť. V našom Centre voľného času nájdete pravidelné záujmové kurzy, neformálne stretnutia, pestré prázdninové programy a osvetové aktivity. Ak máte medzi 16 a 25 rokmi a ste obyvateľmi Prešovského samosprávneho kraja, srdečne vás vítame v našom Centre. V prílohe nájdete žiadosť o prijatie na školský rok 2023/2024. Stačí ju vyplniť a zaslať nám späť. Tešíme sa na spoločné aktivity, ktoré nás čakajú!