VÚB Banka – Zamestnanecké granty 2024

Nadácia VÚB vyhlasuje už tradične každoročne grantový program pre zamestnancov skupiny
VÚB, ktorí pomáhajú a chcú pomáhať, majú nadšenie a odhodlanie realizovať projekty. Aj my
sme sa zapojili do grantového programu 2024 – Zamestnanecké granty.

Náš projekt bol zameraný na komunitné aktivity.
Vďaka Bohu sme boli úspešní a získali sme tak maximálny grant vo výške 2 000 €.

Cieľom nášho projektu bolo zlepšenie existujúcich komunitných priestorov v škole v prírode,
ktoré slúžia mladým. Išlo konkrétne o opravu podlahy s využitím
kvalitného materiálu a zlepšenie infraštruktúry priestorov so zameraním na vytvorenie
udržateľného priestoru vzdelávania, kultúrnych aktivít a sociálnej podpory.

🙏Veľmi pekne ĎAKUJEME nadácii VÚB za poskytnutý grant.🙏

 

Podobné články