Hľadáme

Podobné články

VÚB Banka – Zamestnanecké granty 2024

Nadácia VÚB vyhlasuje už tradične každoročne grantový program pre zamestnancov skupinyVÚB, ktorí pomáhajú a chcú pomáhať, majú nadšenie a odhodlanie realizovať projekty. Aj mysme sa zapojili do…