Mobilizácia služobníkov animátorov

Na víkende „mobilizácie“ mladí prežívali spoločenstvo cirkvi ako živého organizmu

Posledný víkend mobilizácie, ktorý je víkendom pre služobníkov, animátorov a slúžiacich v Prešovskej archieparchii sa niesol v príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Účastníci, medzi ktorými boli aj mladé rodinky, sa zamýšľali nad cirkvou ako živým organizmom a nad životom jednotlivca ako jej bunkou. Mladí očistili svojho ducha vo svätej spovedi. Pochovali  staré zvyklosti a nechali Krista tvoriť ich zajtrašky. Trávili spoločný čas pri opekačke a na modlitbách. Na víkende bol vytvorený priestor na vzájomné rozhovory a stíšenie sa v kaplnke. Tímového ducha preskúšalo živé kalčeto so šatkami na očiach a večerný futbal s najmenšími účastníkmi. Veľká vďaka patrí všetkým slúžiacim v GMC Bárka Juskova Voľa, o. Patrikovi Maľarčíkovi, zodpovednému za tento víkend, tiež všetkým účastníkom podieľajúcim sa na vytvorení tohto požehnaného času a všetkým zúčastneným.

Christos Voskrese!

Andrea Pizurová, Foto: Samuel Šimko

 

Podobné články

Arcibiskup a Metropolita Jonáš Jozef Maxim

Životopis nového prešovského arcibiskupa metropolitu Jeromonach SEODr. Jonáš Jozef Maxim sa narodil 21. novembra 1974 v Levoči. Pochádza z gréckokatolíckej farnosti Oľšavica. Po skončení gymnázia…

Svätý Otec vyhlásil Rok modlitby ako prípravu na Jubileum 2025 „Nasledujúce mesiace nás privedú k otvoreniu Svätej brány, ktorým začneme Jubilejný rok. Prosím vás o…

Svätý Otec vyhlásil Rok modlitby ako prípravu na Jubileum 2025 „Nasledujúce mesiace nás privedú k otvoreniu Svätej brány, ktorým začneme Jubilejný rok. Prosím vás o…

Čítať viac »