Mobilizácia služobníkov animátorov

Na víkende „mobilizácie“ mladí prežívali spoločenstvo cirkvi ako živého organizmu

Posledný víkend mobilizácie, ktorý je víkendom pre služobníkov, animátorov a slúžiacich v Prešovskej archieparchii sa niesol v príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Účastníci, medzi ktorými boli aj mladé rodinky, sa zamýšľali nad cirkvou ako živým organizmom a nad životom jednotlivca ako jej bunkou. Mladí očistili svojho ducha vo svätej spovedi. Pochovali  staré zvyklosti a nechali Krista tvoriť ich zajtrašky. Trávili spoločný čas pri opekačke a na modlitbách. Na víkende bol vytvorený priestor na vzájomné rozhovory a stíšenie sa v kaplnke. Tímového ducha preskúšalo živé kalčeto so šatkami na očiach a večerný futbal s najmenšími účastníkmi. Veľká vďaka patrí všetkým slúžiacim v GMC Bárka Juskova Voľa, o. Patrikovi Maľarčíkovi, zodpovednému za tento víkend, tiež všetkým účastníkom podieľajúcim sa na vytvorení tohto požehnaného času a všetkým zúčastneným.

Christos Voskrese!

Andrea Pizurová, Foto: Samuel Šimko

 

Podobné články

Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2023

A j tohto roku organizujeme Stretnutia gréckokatolíckej mládeže v Juskovej Voli 2023. FORMULÁR NA PRIHLÁSENIE V prípade, že zamestnávateľ poskytuje príspevky na rekreáciu formou rekreačného…

Záverečná AŠAD pre Školu služby

V AŠAD sa budúci animátori učili ako kriticky myslieť, osobnostne sa rozvíjať a nevyhorieť   V dňoch 12.-14. mája 2023 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil víkend…

Čítať viac »