AŠAD II :)

👉Animátori sa učili, ako si pripraviť stretko ako aj to, čo znamená byť katolíkom❤
 
👉V dňoch 11.- 13. novembra 2022 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil v poradí druhý víkend Archieparchiálnej Školy Animátora Dobrovoľníka.
V Škole učeníka, sa ho zúčastnilo 50 mladých a v Škole služby 35. O mladých sa staral 11 členný animátorský tím.
✝V Škole učeníka sa mladí zaoberali témami Katolícka identita a ekumenizmus. Lektor, ktorým bol o. Štefan Paločko, v rámci tém hovoril o kréde, sviatostiach, prikázaniach, Svätom Písme a Katechizme katolíckej Cirkvi.
 
✏🖋V Škole služby a jej odbore animátor skupinky sa mladí pod vedením lektorky Ivany Strelcovej učili nielen prostredníctvom slova ale aj skrze rôzne zaujímavé aktivity a dynamiky ako zorganizovať, pripraviť a viesť stretnutie pre deti a mládež.
 
🙌Účastníci mali tiež ako vždy, okrem vzdelávania a formácie v spoločenstve čas aj na spoločnú či osobnú modlitbu, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia ako aj zahrať si rôzne hry a spoznávať sa tak navzájom.
Viktória Žolnová
FOTO Klára Holodňáková

Podobné články

Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2023

A j tohto roku organizujeme Stretnutia gréckokatolíckej mládeže v Juskovej Voli 2023. FORMULÁR NA PRIHLÁSENIE V prípade, že zamestnávateľ poskytuje príspevky na rekreáciu formou rekreačného…

Záverečná AŠAD pre Školu služby

V AŠAD sa budúci animátori učili ako kriticky myslieť, osobnostne sa rozvíjať a nevyhorieť   V dňoch 12.-14. mája 2023 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil víkend…

Čítať viac »