Tému vďačnosti prežívali mladí Prešovskej archieparchie v Juskovej Voli na 12. ročníku dŽIJEMsi zaBÁRKY

V sobotu 3. septembra sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre (GMC) Bárka v Juskovej Voli uskutočnil 12. ročník dŽIJEMsi zaBÁRKY, ktorej sa zúčastnil aj emeritný prešovský arcibiskup Ján Babjak SJ. Hlavnou myšlienkou podujatia plného modlitby, zábavy a vďačnosti bola myšlienka: „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu, každé úsilie pod nebom.“ (Kaz 3, 1). Zodpovední za pastoráciu mládeže spolu s animátormi, dobrovoľníkmi Prešovskej archieparchie ďakovali za plodnú službu mladých počas celého roka v pastorácii mládeže.

Podujatie začalo svätou liturgiou, v ktorej sa mladým prihovoril vladyka Ján Babjak. Pri svätej liturgii posvätil liturgické rúcha, predmety a ikony, ktoré napísali mladí v ikonoposeckom odbore AŠAD. V homílii poďakoval a povzbudil mladých v službe deťom a mladým našej archieparchie.

Po slávnostnej večeri nasledoval program, v ktorom mladí hodnotili priebeh jednotlivých turnusov Letných stretnutí mládeže 2022 a ktorým bola prejavená vďaka za nezištnú službu mladým.

Prítomní si tiež spoločne zaspomínali na vznik GMC Bárka, ako aj na stretnutia mládeže na Bystrej a ostatné podujatia pre mladých. Tieto spomienky si mohli oživiť prostredníctvom fotografii ako aj krátkych videí od ich vzniku až po súčasnosť. Na službu v GMC Bárka spomínali aj animátori, ktorí slúžili mladým pred desiatkami rokov.

V závere podujatia mladí kreatívnym spôsobom prostredníctvom piesne, básne i zhotovením spomienkovej fotoknihy poďakovali vladykovi Jánovi Babjakovi, za to, že mal odvahu postaviť centrum GMC Bárka v Juskovej Voli ako aj Gréckokatolícke mládežnícke a pastoračné centrum v Prešove, kde mnohí mladí nachádzajú domov, za jeho povzbudenia, napomenutia, príhovory, besedy, čas strávený na výletoch, turistických dňoch, kvetných nedeliach a mnohých iných podujatiach.

Vyvrcholením večera vďačnosti bola i aktivita, počas ktorej účastníci lepili na strom vďačnosti jeho listy obsahujúce to, za čo sú vďační. Celý večer doprevádzala kapela Onezim.

Program pokračoval neformálnou zábavou, rozhovormi, aktivitami a modlitbou polnočnice.

Stretnutia sa zúčastnilo 135 účastníkov, medzi ktorými boli mladí, starší animátori so svojimi rodinami, ako aj kňazi, ktorí slúžili na Letných stretnutiach mládeže 2022.
 

Podobné články

Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2023

A j tohto roku organizujeme Stretnutia gréckokatolíckej mládeže v Juskovej Voli 2023. FORMULÁR NA PRIHLÁSENIE V prípade, že zamestnávateľ poskytuje príspevky na rekreáciu formou rekreačného…

Záverečná AŠAD pre Školu služby

V AŠAD sa budúci animátori učili ako kriticky myslieť, osobnostne sa rozvíjať a nevyhorieť   V dňoch 12.-14. mája 2023 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil víkend…

Čítať viac »