Víkendovka pre protopresbyteriáty Prešov a Sabinov

Mladí z protopresbyteriátov Prešov a Sabinov

V dňoch 28.-30. apríla 2023 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka, Cirkevná škola v prírode v Juskove Voli  uskutočnil tematický víkend pre protopresbyteriáty Prešov a Sabinov.  Víkendu sa zúčastnilo 58 účastníkov vo veku 9-18 rokov, o ktorých sa staral tím animátorov pod vedením Viktórie Gombarovej a kňazov Rastislava Baku a Jozefa Špesa.  😇 😇 😇

Stretnutie sa nieslo v téme IT HRDINA AJ TY HRDINA. Mladí účastníci vytvorili nádherné spoločenstvo, v ktorom spoznali nových kamarátov a zažili požehnaný čas. Prácou v skupinkách reagovali na počuté Božie slovo. Počas víkendu nechýbal čas spoločnej modlitby, hier či kvízov. Mladí hrdinovia spoznávali, že nie je dôležité byť virtuálnym hrdinom, ale víťazom v ktorého srdci vládne láska a vidí druhého človeka. 😎 😎 😎

Podobné články

Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2023

A j tohto roku organizujeme Stretnutia gréckokatolíckej mládeže v Juskovej Voli 2023. FORMULÁR NA PRIHLÁSENIE V prípade, že zamestnávateľ poskytuje príspevky na rekreáciu formou rekreačného…

Záverečná AŠAD pre Školu služby

V AŠAD sa budúci animátori učili ako kriticky myslieť, osobnostne sa rozvíjať a nevyhorieť   V dňoch 12.-14. mája 2023 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil víkend…

Čítať viac »