Vyvrcholenie formácie AŠAD

Počas posledného augustového týždňa sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnila Archieparchiálna škola animátora – dobrovoľníka (AŠAD), ktorej sa zúčastnilo 34 účastníkov Školy učeníka a 14 účastníkov Školy služby. O mladých sa staral tím 12 animátorov a jedného kňaza.

V Škole učeníka sa mladí v prvý deň venovali téme Osobného povolania a Hodnotovým postojom animátora. Touto témou ich sprevádzala Renáta Ocilková. V nasledujúci deň sa mladí spolu s otcom Patrikom Maľarčíkom zaoberali témou Vodcovstva a Osobného rastu animátora. V utorok medzi mladých zavítal otec Slavomír Zahorjan, ktorý im priblížil tému Služba v Cirkvi a správcovstvo. Streda sa niesla v téme Evanjelizácia a duchovné sprevádzanie, o ktorej hovoril otec František Sochovič. Veľmi vzácnym lektorom bol aj otec Slavomír Tarasovič, ktorý mladým priblížil tému Duchovný boj a vnútorné uzdravenie. V posledný deň, otec Matúš Sejka hovoril s mladými o Svätom Duchu.
V Škole služby mladí nadobúdali zručnosti v nasledujúcich odboroch: ikonopiseckom odbore pod vedením Adriány Cenkerovej, mediálnom odbore pod vedením Kláry Holodňákovej a ďalších hostí, a hudobnom odbore, ktorý viedol Michal Pavlovský. Výstupom z jednotlivých odborov boli nádherné diela, medzi ktoré patria ikony svätých a Ježiša Krista- Dobrého Pastiera, videopozvánka na AŠAD, zostrih z Letných stretnutí mládeže 2022 ako aj prierez Letnými stretnutiami mládeže z minulosti. V hudobnom odbore sa mladí naučili kantorovať svätú liturgiu, menlivé časti oktoicha, ako aj spievať a hrať mládežnícke piesne.
S vďačnosťou v srdci za mladých, lektorov a všetkých slúžiacich animátorov a kňazov počas AŠAD sa už teraz tešíme na ďalší ročník AŠAD a na všetko, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.
 
 

Podobné články

Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2023

A j tohto roku organizujeme Stretnutia gréckokatolíckej mládeže v Juskovej Voli 2023. FORMULÁR NA PRIHLÁSENIE V prípade, že zamestnávateľ poskytuje príspevky na rekreáciu formou rekreačného…

Záverečná AŠAD pre Školu služby

V AŠAD sa budúci animátori učili ako kriticky myslieť, osobnostne sa rozvíjať a nevyhorieť   V dňoch 12.-14. mája 2023 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil víkend…

Čítať viac »