Vyvrcholenie formácie AŠAD

Počas posledného augustového týždňa sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnila Archieparchiálna škola animátora – dobrovoľníka (AŠAD), ktorej sa zúčastnilo 34 účastníkov Školy učeníka a 14 účastníkov Školy služby. O mladých sa staral tím 12 animátorov a jedného kňaza.

V Škole učeníka sa mladí v prvý deň venovali téme Osobného povolania a Hodnotovým postojom animátora. Touto témou ich sprevádzala Renáta Ocilková. V nasledujúci deň sa mladí spolu s otcom Patrikom Maľarčíkom zaoberali témou Vodcovstva a Osobného rastu animátora. V utorok medzi mladých zavítal otec Slavomír Zahorjan, ktorý im priblížil tému Služba v Cirkvi a správcovstvo. Streda sa niesla v téme Evanjelizácia a duchovné sprevádzanie, o ktorej hovoril otec František Sochovič. Veľmi vzácnym lektorom bol aj otec Slavomír Tarasovič, ktorý mladým priblížil tému Duchovný boj a vnútorné uzdravenie. V posledný deň, otec Matúš Sejka hovoril s mladými o Svätom Duchu.
V Škole služby mladí nadobúdali zručnosti v nasledujúcich odboroch: ikonopiseckom odbore pod vedením Adriány Cenkerovej, mediálnom odbore pod vedením Kláry Holodňákovej a ďalších hostí, a hudobnom odbore, ktorý viedol Michal Pavlovský. Výstupom z jednotlivých odborov boli nádherné diela, medzi ktoré patria ikony svätých a Ježiša Krista- Dobrého Pastiera, videopozvánka na AŠAD, zostrih z Letných stretnutí mládeže 2022 ako aj prierez Letnými stretnutiami mládeže z minulosti. V hudobnom odbore sa mladí naučili kantorovať svätú liturgiu, menlivé časti oktoicha, ako aj spievať a hrať mládežnícke piesne.
S vďačnosťou v srdci za mladých, lektorov a všetkých slúžiacich animátorov a kňazov počas AŠAD sa už teraz tešíme na ďalší ročník AŠAD a na všetko, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.
 
 

Podobné články

Kurz Filip

7. – 9. október 2022 Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Juskova Voľa, č. 118094 12 Vechec KURZ FILIP Chceš prežiť jeden víkend svojho života inak? Niektoré veci…

VII. turnus.

VII. turnus v GMC Bárka Juskova Voľa v dňoch 21.-26.08.2022 vo veku 12.-14. rokov Vzácnou návštevou bol vladyka Peter Rusnák.   Tešíme sa na ďalšie…

Kurz Filip

7. – 9. október 2022 Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Juskova Voľa, č. 118094 12 Vechec KURZ FILIP Chceš prežiť jeden víkend svojho života inak? Niektoré veci…

Čítať viac »

VII. turnus.

VII. turnus v GMC Bárka Juskova Voľa v dňoch 21.-26.08.2022 vo veku 12.-14. rokov Vzácnou návštevou bol vladyka Peter Rusnák.   Tešíme sa na ďalšie…

Čítať viac »

VI. turnus.

VI. turnus v GMC Bárka Juskova Voľa v dňoch 14.-19.08.2022 s deťmi vo veku 9.-11. rokov Ďakujeme kňazom Jánovi Slobodníkovi a Pavlovi Burdovi, hlavnej animátorke…

Čítať viac »

V. turnus.

Od prvej augustovej nedele prebiehal v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli 5. turnus letných stretnutí mládeže pod vedením hlavných animátoriek Natalie Žolnovej a…

Čítať viac »

NSM T22

NÁRODNÉ STRETNUTIE MLADÝCH V TRENČÍNE  Trenčín 1. augusta (TK KBS) V nedeľu 31. júla sa záverečnou svätou omšou skončilo Národné stretnutie mládeže T22. Záverečnej svätej omši predchádzala…

Čítať viac »