Požehnané a milostiplné Vianočné sviatky

❄ A zas nám nadišli tie radostné sviatky, ktoré nám tak sladia ten náš život krátky. 👪

🙌 V ďalekej krajine, tam kde rastú palmy, tam kde prorok Dávid skladal svoje žalmy, 🎶 tam medzi troma čiastky zeme, narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleheme. ⛪

A na tieto sviatky i ja sa radujem, z úprimného srdca 💓 toto vám vinšujem: Aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom, vaším dobrým radcom a dobrým priateľom. 🅹🅴🆂🆄🆂

Podobné články

Arcibiskup a Metropolita Jonáš Jozef Maxim

Životopis nového prešovského arcibiskupa metropolitu Jeromonach SEODr. Jonáš Jozef Maxim sa narodil 21. novembra 1974 v Levoči. Pochádza z gréckokatolíckej farnosti Oľšavica. Po skončení gymnázia…

Svätý Otec vyhlásil Rok modlitby ako prípravu na Jubileum 2025 „Nasledujúce mesiace nás privedú k otvoreniu Svätej brány, ktorým začneme Jubilejný rok. Prosím vás o…

Svätý Otec vyhlásil Rok modlitby ako prípravu na Jubileum 2025 „Nasledujúce mesiace nás privedú k otvoreniu Svätej brány, ktorým začneme Jubilejný rok. Prosím vás o…

Čítať viac »