V. turnus.

Od prvej augustovej nedele prebiehal v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli 5. turnus letných stretnutí mládeže pod vedením hlavných animátoriek Natalie Žolnovej a Martiny Turcovskej. Hlavnými kňazmi boli otec Dominik Gromoš a otec Tomáš Kavuľa.

Hlavnou myšlienkou turnusu bolo ukázať mladým účastníkom hodnoty, ktoré nie sú iba umelým pozlátkom, ale pravým pokladom. K tomu boli prispôsobené katechézy, aktivity,  metodiky a rôzne hry vhodné vekovej kategórii 12 – 14 ročných.

 V utorok ráno prišiel do Juskovej Vole vladyka Peter Rusnák, ktorý na turnuse slúžil svätú božskú liturgiu. Deťom sa prihovoril počas homílie a na záver liturgie, vyjadril svoje nadšenie, že aj mladí tento vekovej kategórie majú záujem o Ježiša a vzťah s ním.

V stredu sa účastníci rozdelili na dva tábory, na mužskú a ženskú časť, ktoré za pomoci animátorov a hostí počas dňa objavovali krásu a hĺbku svojej identity a rozmanitosti.

Richard Fučko

Podobné články

Voľné pracovné miesto

Sláva Isusu Christu! radi by sme oznámili, že hľadáme kuchárku na plný úväzok, ktorá sa pridá k nášmu tímu v jedálni Cirkevnej školy v prírode….

Čítať viac »