Staň sa členom nášho Centra voľného času🚗🚲🛴

Vážení rodičia, milé deti a mládež,

srdečne vás pozývame stať sa členmi nášho Centra voľného času (CVČ) v Juskovej Voli. Našou hlavnou úlohou je venovať sa mládeži, deťom a ich rodičom prostredníctvom rôznych záujmových a vzdelávacích aktivít realizovaných v kresťanskom duchu.

Čo vám ponúkame?

  • Pravidelné záujmové kurzy: Tvorivé dielne, športové aktivity, hudobné a výtvarné kurzy.
  • Príležitostné podujatia: Kultúrne a spoločenské akcie, ktoré prinášajú zábavu a vzdelanie.
  • Prázdninové programy: Pestré a zaujímavé aktivity počas prázdnin, ktoré pomáhajú deťom a mládeži aktívne tráviť voľný čas.
  • Osvetové aktivity: Programy zamerané na osobnostný a duchovný rozvoj.

Ak máte medzi 16 a 25 rokmi a ste obyvateľmi Prešovského samosprávneho kraja, srdečne vás vítame v našom Centre. V prílohe nájdete žiadosť o prijatie na školský rok 2024/2025. Stačí ju vyplniť a zaslať poštou späť.

Dôležité upozornenie

Nie je možné byť súčasne členom dvoch centier voľného času. Využívajte finančné výhody počas pobytov a aktivít v našom centre.

Tešíme sa na spoločné aktivity a veríme, že spoločne prežijeme mnoho krásnych chvíľ plných zážitkov a radosti.

S úctou,

Tím CVČ Juskova Voľa Juskova Voľa 118, 094 12 Vechec Tel.: 057/44 902 90, Email: barka@gmcbarka.sk

✍🏻 PRIHLASOVANIE!!! TU!!! Klikni!!! ✍🏻

Podobné články