Záverečná AŠAD pre Školu služby

V AŠAD sa budúci animátori učili ako kriticky myslieť, osobnostne sa rozvíjať a nevyhorieť

 

V dňoch 12.-14. mája 2023 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil víkend Archieparchiálnej školy animátora-dobrovoľníka (AŠAD), ktorej sa zúčastnilo 49 účastníkov Školy učeníka a 35 účastníkov Školy služby. O mladých sa staral tím 10 animátorov a dvoch kňazov.

V Škole učeníka bol lektorom o. František Sochovič, ktorý mladým hovoril o Evanjelizácii a Duchovnom sprevádzaní.  

V Škole služby budúci animátori nadobúdali poznatky v oblasti Sebapoznanie, osobný rozvoj a kritické myslenie. Lektorkou víkendu bola Erika Novotná.

Výnimočnosťou tohto víkendu bolo, že pre Školu služby to bol zároveň posledný víkend v odbore animátor skupinky. Mladí v Škole učeníka tak pripravili pre svojich starších spolužiakov duchovný i zábavný rozlúčkový program.

Súčasťou víkendu bol aj priestor na zdieľanie, spoločnú modlitbu, sviatosť zmierenia či duchovný rozhovor.

 

Viktória Žolnová, Foto: Nikoleta Ratvajová

Podobné články

Metropolitné synodálne stretnutie

V dňoch 19. a 20. apríla sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnilo Metropolitné synodálne stretnutie, ktorého sa zúčastnili všetci hierarchovia Gréckokatolíckej…

Čítať viac »