Nedeľa Krista Kráľa – stretnutie mladých s vladykom Petrom Rusnákom v Malcove

Mladí Prešovskej archieparchie sa stretli s vladykom Petrom Rusnákom v Malcove.
👉Stretnutie, ktoré sa konalo v nedeľu Krista Kráľa, začali slávením svätej Božskej liturgie za sprievodu mládežnického zboru z Kružľova a Malcova.
📜Po liturgii vladyka Peter odovzdal absolventské listy a osvedčenia absolventom archieparchiálnej školy animátora dobrovoľníka v odbore animátor skupinky, mediálnom odbore ako aj ikonopiseckom odbore.
🏇Ďalší program si pripravili mladí z bardejovského a hrabského dekanátu, ktorý sa niesol v téme posolstva pápeža Františka: „Mária hneď vstala a ponáhľala sa.“ (porov. Lk 1, 39) Mladí veľmi výstižne vystihli uponáhľanosť doby v krátkych scénkach a svedectvách.
🙏🏻Kňazi a animátori sa zapotili v súťaži 5 proti 5.
🎤V debate si animátori vyskúšali vladyku Petra „grilovačkou“ a dozvedeli sme sa zaujímavosti z jeho detstva a života. V závere bolo vyhlásené miesto nasledujúceho stretnutia, ktoré sa uskutočni vo farnosti Prešov – Sekčov. Vladyka Peter udelil záverečné požehnanie a mladí sa rozišli domov plní zážitkov zo spoločného stretnutia a stretnutia sa s Ježišom.
Erik Hrabčák
Foto: Ivana A Peter Miller-Photography

Podobné články