Konvektomat v GMC Bárke

            Cirkevná škola v prírode Juskova Voľa  požiadala Prešovský samosprávny kraj podľa VZN PSK č. 98/2023 o dotáciu na nákup KONVEKTOMATU s príslušenstvom. Vzhľadom k tomu, že pôvodný 14 rokov starý konvektomat, ktorý sme využívali v našej školskej jedálni bol v havarijnom stave a hrozilo nebezpečenstvo úrazu, resp. úplné technické zlyhanie bol nákup nového, energeticky menej náročného  konvektomatu nevyhnutný.

            Konvektomat naša organizácia využíva dennodenne na prípravu jedál pre stravníkov, ktorí sú našimi klientami počas celého roka. Evidujeme v priemere viac ako 10 tisíc prenocovaní počas kalendárneho roka. Organizujeme školy v prírode pre žiakov materských ako aj základných škôl, letné a zimné tábory, víkendové stretnutia pre mládež, animátorsku školu, rôzne evanjelizačné kurzy, turistický deň, či vzdelávacie projekty pre dospelých.

            Novozakúpený konvektomat je energeticky menej náročný, ekologickejší a šetrnejší k životnému prostrediu. Výrazne sa zvýši kvalita varenia a stravovania.

Celková čiastka       :           9 350,40 €

Dotácia PSK              :           3 000 €            

Vlastné zdroje          :           6 350,40 €

Dovoľte, aby sme vám vyslovili naše úprimné poďakovanie za dotáciu, ktorá nám výrazne pomohla pri riešení havarijného stavu v tejto postcovidovej finančne náročnej dobe.

 

                                                                       Mgr. Michal Jančišin, riaditeľ školy

Podobné články

Metropolitné synodálne stretnutie

V dňoch 19. a 20. apríla sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnilo Metropolitné synodálne stretnutie, ktorého sa zúčastnili všetci hierarchovia Gréckokatolíckej…

Čítať viac »