Vianočná AŠAD s vladykom Petrom Rusnákom

Sviatky Kristovho narodenia prežívali mladí na vianočnom víkende AŠAD

aj spolu s vladykom Petrom Rusnákom

V dňoch 16.- 18. decembra 2022 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil Vianočný víkend Archieparchiálnej Školy Animátora Dobrovoľníka. V Škole učeníka sa ho zúčastnilo 49 mladých a v Škole služby 36 mladých. O účastníkov sa staral 11 členný animátorský tím.

V Škole učeníka bol lektorom o. Patrik Maľarčík, ktorý s mladými hovoril o Modlitbe a Božom slove, pričom poukázal na ich dôležitosť a významné miesto v živote človeka, a teda aj pri osobnom raste animátora .

V Škole služby a jej odbore animátor skupinky sa mladí pod vedením lektorky Ivany Strelcovej zaoberali témami Dobrovoľníctvo- participácia- proaktivita a priblížili si tiež témy Self care a Syndróm vyhorenia.

Decembrový víkend AŠAD sa ako vždy aj tento rok niesol vo vianočnom duchu. Svojou prítomnosťou mladých obohatil aj vladyka Peter Rusnák, ktorý s mladými slávil svätú liturgiu. V homílii poukázal na to, že Boh sa prihovára človeku nielen cez Sväté Písmo ale aj cez iných ľudí a tiež rôzne životné situácie. Po liturgii nasledovala spoločná „vianočná“ večera a následne program zameraný na priblíženie sviatkov Kristovho narodenia. 

 Viktória Žolnová

 

FOTO: Klára Holodňáková

Podobné články

Metropolitné synodálne stretnutie

V dňoch 19. a 20. apríla sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnilo Metropolitné synodálne stretnutie, ktorého sa zúčastnili všetci hierarchovia Gréckokatolíckej…

Čítať viac »