Multifunkčné ihrisko

Cirkevná škola v prírode Juskova Voľa sa v roku 2021 zapojila do Výzvy pre región, ktorú vyhlásil Prešovský samosprávny kraj s projektom: „Multifunkčné ihrisko“.  Absencia športoviska tohto druhu v našom centre a dopyt detí a mládeže  boli hlavnými dôvodmi, prečo sme sa rozhodli vypracovať projekt a uchádzať sa s ním o poskytnutie dotácie. Po spracovaní projektu zaslali žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 „Výzva pre región“ – Program: Výstavba športovísk.  Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  po posúdení žiadostí rozhodlo dňa 21.6.2021 Uznesením č. 741/2021 o pridelení dotácie aj pre uvedený projekt. Maximálna výška poskytnutej dotácie je 30 000 eur. Prijímateľ je povinný spolufinancovať podporovanú činnosť vo výške najmenej 50% zo schválenej dotácie.

Multifunkčné ihrisko po jeho dokončení bude slúžiť pre mladých. Ihrisko sa nachádza v areáli našej CŠvP Juskova Voľa . Cieľom realizácie tohto diela je rozvoj športu v regióne a podpora mládeže v zmysle VZN PSK č. 78/2019.   

 

Realizáciou multifunkčného ihriska Cirkevná škola v prírode Juskova Voľa prispela k všeobecnému rozvoju športu.  V budúcnosti plánujeme naďalej rozvíjať športovú infraštruktúru na svojom území.

 

Podobné články

II. víkend „Mobilizácie služobníkov!“

Animátori sa učili komunikovať na víkende „mobilizácie“ V dňoch 02.-04.decembra 2022 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli stretli animátori na víkende mobilizácie. Takmer 50 účastníkov,…

Kurz Zbav Nás Zlého

Evanjelizačný – Kurz Zbav Nás Zlého. V dňoch 25.- 27.11. 2022 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal  Kurz Zbav Nás Zlého, ktorý viedol…

Kurz Zbav Nás Zlého

Evanjelizačný – Kurz Zbav Nás Zlého. V dňoch 25.- 27.11. 2022 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal  Kurz Zbav Nás Zlého, ktorý viedol…

Čítať viac »

Kurz Filip december 2022

Evanjelizačný víkend – Kurz Filip. GRÉCKOKATOLÍCKE MLÁDEŽNÍCKE CENTRUM BÁRKA JUSKOVA VOĽA, Č. 118 094 12 VECHEC 09. 12. 2022 – 11.12. 2022 Piatok: registrácia do…

Čítať viac »

AŠAD II :)

Animátori sa učili, ako si pripraviť stretko ako aj to, čo znamená byť katolíkom V dňoch 11.- 13. novembra 2022 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka…

Čítať viac »