Víkend v Bárke – Medzilaborce a Snina

Víkend v Bárke

Je určený pre mladých z dekanátov:  Medzilaborce a Snina

vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu

Piatok: večera z vlastných zásob, liturgia

Sobota:  raňajky, obed, večera – celodenný program

Nedeľa: raňajky, obed – program končí obedom

vek – 9-18 rokov, cena za pobyt, strava a ubytovanie

Daň  z ubytovania je zahrnutá v cene (0,50 eur za 1 noc)

celková cena –  člen CVČ Juskova Voľa – 29 eur.

Nečlen CVČ – 34 eur.

 

Informácie o podujatí

Chcem sa prihlásiť