🎉❤️V GMC Bárka Juskova Voľa ukončili II. turnus letných stretnutí mládeže💪👏

🎉❤️V GMC Bárka Juskova Voľa ukončili II. turnus letných stretnutí mládeže💪👏

V dňoch 16.-21.07.2023 sa takmer 150 mladých ľudí vo veku 12.-14. rokov stretlo v GMC Bárka Juskova Voľa.
🕊Druhý turnus niesol názov „Na krídlach lásky“. Mladí sa zaoberali témami identity, odpustenia, cesty k svätosti a Božieho kráľovstva.
V pondelok 17.07.2023 sa konala odpustová slávnosť k úcte bl. P.P.Gojdiča, na ktorej bol slávnostným slúžiteľom novokňaz Richard Fučko.
V stredu 19.07.2023 privítali účastníci členov kapely Onezim, ktorá si pre nich pripravila celovečerný program spojený s modlitbou.
Vo štvrtok navštívil účastníkov diakon Pavol Pastornický, ktorý opísal službu diakona a posluhoval pri liturgii.
🎤⚽️🏒Okrem katechéz a skupinových stretnutí na spomínané témy, sa mladí zapojili do rôznych voľnočasových aktivít a skupinových súťaží. ⚽️🏹⚽️🏐✏️🖍
👉Zodpovednými za prvý turnus boli kňazi Jakub Jasík a Dávid Zimovčák a animátori Martina Turcovská a Benjamín Greško spolu s viac ako 20-členným tímom.
Martina Turcovská
Foto: Benjamín Greško

Podobné články

Metropolitné synodálne stretnutie

V dňoch 19. a 20. apríla sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnilo Metropolitné synodálne stretnutie, ktorého sa zúčastnili všetci hierarchovia Gréckokatolíckej…

Čítať viac »