😇V AŠAD SA MLADÍ UČILI O KATOLÍCKEJ IDENTITE, AKO PROJEKTOVO MYSLIEŤ A MODLILI SA ZA OTCA JONÁŠA, KTORÝ SA V SOBOTU 27.01.2024 STANE ARCIBISKUPOM❤️

👉V dňoch 19. – 21.januára 2024 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konal víkend Archieparchiálnej Školy Animátora Dobrovoľníka. V Škole učeníka sa víkendu zúčastnilo 29 účastníkov a v Škole služby bolo účastníkov 43. O mladých sa staral 9 členný animátorský tím.
✝️Mladí sa v Škole učeníka zaoberali témami Katolícka identita a Ekumenizmus a to pod vedením kňaza Štefana Paločka.
🤔V Škole služby, Erika Novotná hovorila s mladými o témach Efektívna komunikácia a spätná väzba a Projektové myslenie.
😇Vzácnosťou víkendu bola modlitba za otca Jonáša, ktorý sa onedlho stane arcibiskupom. Modlitba začala v piatok svätou liturgiou a následne celonočným bdením (Veľkou večierňou a Utierňou) a pokračovala v sobotu celonočnou Eucharistickou adoráciou.
❤️Počas víkendu mali mladí okrem vzdelávania a formácie v spoločenstve čas aj na spoločnú či osobnú modlitbu, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, a nechýbali ani aktivity zamerané na vzájomné spoznávanie.
🖌Viktória Žolnová
📷Foto: Nikoleta RatvajováPodobné články