👏😇❤️Letné prázdniny v GMC Bárka v Juskovej Voli odštartovali 1. turnusom Letných stretnutí mládeže 2024!🙌🏻

 
👉V dňoch 30.06.-05.07. začali tohtoročné Letné stretnutia mládeže v GMC Bárka v Juskovej Voli 1. turnusom vo vekovej kategórií pre mladých 15+. Tábor sa niesol v téme „VZOPRI SA, ktorá bola mladým priblížená prostredníctvom filmu Vzoprieť sa obrom, ktorí si spoločne pozreli v nedeľu večer a ním vstúpili do témy i samotného tábora.
❤️Po nedeľnom zoznámení v skupinkách sa mladí v pondelok zoznamovali viac sami so sebou – v téme „Tu som Pane, taký, aký som“. Učili sa akceptovať seba samých, i tých, ktorí im boli daní na tento týždeň ako najbližší.
✝️V utorok, s témou ,,Boh s tebou neskončil” sme sa rozhodli vykročiť s čistým štítom a čistým srdcom, ktoré sme si okúpali v prameni Božej lásky počas sv. spovede po nej večer nasledovala sv. liturgia, ktorá bola vrcholom celého dňa.
💦Streda sa niesla v téme „Nehovor maličký som…“ a s touto myšlienkou sme sa vydali putovať do dediny, kde sme si vypočuli katechézy, zažili skupinky a v chráme slávili svätú liturgiu. Popoludní sme sa osviežili vodnými hrami.
🙌🏻😇Vo štvrtok sme sa zaoberali témou ,,Bohu nič nie je nemožné”. V katechéze sme si vypočuli o množstve zázrakov a na skupinkách sa delili o to, čo nemožné už Boh v našich životoch premenil na možné. Na záver dňa sme vo večernej hre zničili 16-tich obrov, ktorí znepríjemňovali naše životy a v modlitbe adorácie sme Bohu odovzdali svojho vlastného obra ako dôkaz toho, že náš Boh je veľký.
⚽️🏀🏓🏒Celým táborom sa nieslo množstvo hier, piesní, nových i starých priateľstiev a radosti. Ňou vyzbrojení odišli mladí v piatok do svojich farností a rodín, aby tam potešili tých, ktorí na nich čakajú. Okrem spomienok a radosti si mohli mladí odniesť tiež výhry z tomboly – hodnotné knižky a veci s kresťanskou tématikou, ktorými môžu šíriť vieru aj vo svojom okolí. V tejto tombole nás podporili: Remeselný obchodík BellFrant, Worshipster, Zachej.sk, Konzervatívny denník Postoj, Ver.sk, Kumran.sk a Chválonožky, za čo im veľmi pekne ďakujeme.
❤️🙌🏻Zodpovedným za turnus bol Timotej Pulščák spolu s kňazmi o.Martinom Kozejom a o.Martinom Kriššom. Spolu s nimi sa mladým venoval tím 25 animátorov – dobrovoľníkov.
Diana Jurcáková
📷 Anetta Veselovská
 

Podobné články