👉V AŠAD sa budúci animátori učili tímovej práci a evanjelizácii❤️

👉V dňoch 10.-12. mája 2024 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil víkend Archieparchiálnej školy animátora-dobrovoľníka (AŠAD), ktorej sa zúčastnilo 47 účastníkov Školy učeníka a 36 účastníkov Školy služby. O mladých sa staral tím 8 animátorov a dvoch kňazov.
🎤V Škole učeníka bol lektorom o. František Sochovič, ktorý mladým priblížil tému Evanjelizácie a Duchovné sprevádzanie.
🐝V Škole služby sa budúci animátori učili tvoriť tím a venovali sa tímovej práci. Lektorom víkendu bol Timotej Pulščák.
🙌🏻👏⚽️Výnimočnosťou víkendu bol rozlúčkový slávnostný večer pre učastníkov Školy služby, pre ktorých to bol zároveň posledný víkend formácie AŠAD v odbore animátor skupinky. Mladí zo Školy učeníka pripravili pre svojich starších spolužiakov duchovný i zábavný rozlúčkový program.
😇🙌🏻Súčasťou víkendu bol aj priestor na zdieľanie, spoločnú modlitbu, sviatosť zmierenia či duchovný rozhovor.
Patrik Maľarčík
📸Klára Holodňáková
 

Podobné články