👉Archieparchiálne stretnutie mládeže s vladykom Petrom Rusnákom v Prešove ✝❤

Archieparchiálne stretnutie mládeže s vladykom Petrom Rusnákom sa v Nedeľu Krista Kráľa konalo tento rok 26. novembra v Prešove. 👉Program pozostával z liturgie a programu v Kine Scala. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Peter za účasti mnohých kňazov a veriacich v Chráme povýšenia svätého kríža na Sekčove. 🎤Atmosféra bola nádherná a priam anjelská, keďže ju svojim spevom viedli pod vedením Evy Fuchsovej deti z domácej farnosti ako aj z farnosti Prešov mesto.
✝Homília vladyku podčiarkovala výnimočnosť tejto nedele aj myšlienkami v nej. V kázni zaznelo aj toto: Kristus je kráľ, ktorý zostupuje k človekovi. On sa nenecháva obsluhovať, ale práve naopak, prichádza slúžiť. To je jeho kráľovský postoj, jeho služba. Boh kraľuje v našich vzťahoch službou. A my sme členmi jeho kráľovstva práve tým, že súhlasíme s jeho zákonmi a konáme tak, ako konal on. Preto aj náš postoj má byť kráľovský, vyjadrený v láske, prostredníctvom služby. 📝Do nej sú pozvaní aj noví animátori, ktorí dostali na záver slávnosti Osvedčenia a absolventské listy..
🎧Druhá časť programu sa konala v Kine Scala a bola pod vedením Janky Demčákovej a jej tímu: kňazov, animátorov, dobrovoľníkov. Téma stretnutia pokračovala v duchu nedele, ale bola rozvinutá o slová: Vojdi a začuj! Všetci prítomní tak mohli zažívať spoločenstvo modliacej a radostnej cirkvi. Bohatý program bol pútavý od začiatku až do konca. 🎹🎸🎻Hostí vítalo hudobné zoskupenie (kapela) s pracovným názvom „Z ničoho nič“. Samotný program začal pantomímou. Tá prepájala myšlienku budovania cirkvi na liturgickom základe. Ukázala skrytý i verejný život Ježiša Krista a aj to, ako to môžeme zažívať v liturgii.
📢Katechézu predniesol o. Marek Kolesár, ktorý v nej zdôraznil, že my máme na výber z mnohých dvier, že si máme možnosť vybrať, kam vstúpime. Povzbudil prítomných vstúpiť do dverí, kde je Kristus.
❓❤Program pokračoval zábavnou časťou, do ktorej bol zapojený vladyka Peter aj s kúriou. „Účinkujúcich“ sme tak mohli zažiť so škraboškami na očiach v programe Inkognito alebo v hľadaní farností na mape v programe Milujem svoju archieparchiu. 🖋Taktiež sa predviedli v tvorivej činnosti písania nových tropárov ako aj v hádaní duchovných piesní. Tento program doprevádzali moderátori o. Jakub Jurčišin a Daniel Dzurovčin ml. Publikum bolo počas toho rozhýbané nielen bonmotmi, ale niekoľkokrát aj ukazovačkami.
🖌Záver patril dramatickému maľovaniu obrazu spoločenstva cirkvi s mini katechézou o. Jakuba Jasíka o tom, ako je potrebné budovať a tvoriť spoločne.
🎙🎵Zaznela aj nová hymna pre stretnutia mladých na rok 2024 s názvom Nový tón. Autorkou hudby je Janka Demčáková a textu Marta Sujová.
🙌S modlitbou vladyku a s jeho požehnaním sa tohtoročné stretnutie ukončilo. Z celého srdca ďakujeme všetkým prítomným, ale aj dobrovoľníkom v akejkoľvek podobe. Veríme, že všetci, ktorí do Prešova prišli aj začuli Boží hlas, ktorý teraz budú odovzdávať aj ďalej pre budovanie Cirkvi.
o. Martin Tkáč
Foto: Timotej Paločko

Podobné články

Arcibiskup a Metropolita Jonáš Jozef Maxim

Životopis nového prešovského arcibiskupa metropolitu Jeromonach SEODr. Jonáš Jozef Maxim sa narodil 21. novembra 1974 v Levoči. Pochádza z gréckokatolíckej farnosti Oľšavica. Po skončení gymnázia…

Svätý Otec vyhlásil Rok modlitby ako prípravu na Jubileum 2025 „Nasledujúce mesiace nás privedú k otvoreniu Svätej brány, ktorým začneme Jubilejný rok. Prosím vás o…

Svätý Otec vyhlásil Rok modlitby ako prípravu na Jubileum 2025 „Nasledujúce mesiace nás privedú k otvoreniu Svätej brány, ktorým začneme Jubilejný rok. Prosím vás o…

Čítať viac »