❤Tému nádeje prežívali mladí Prešovskej archieparchie v Juskovej Voli na 13. ročníku dŽIJEMsi zaBÁRKY 🕊

👉Dňa 02.09.2023 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli uskutočnil 13. ročník dŽIJEMsi zaBÁRKY, ktorej sa zúčastnilo viac ako 80 animátorov, dobrovoľníkov slúžiacich počas Letných stretnutí mládeže 2023 v GMC Bárka spolu s niektorými kňazmi.
🕊Hlavnou myšlienkou podujatia bolo: „Mám nádej, že …“ . ❤Zodpovední za pastoráciu mládeže spolu s animátormi, dobrovoľníkmi Prešovskej archieparchie nielen ďakovali za všetky milosti a dobrodenia počas LSM 2023, ale najmä vyjadrili svoje nádeje, túžby a sny týkajúce sa služby alebo ich vlastného života.
🙌Podujatie začalo svätou liturgiou, pri ktorej boli posvätené ikony napísané mladými v ikonoposeckom odbore AŠAD.
🎤Po slávnostnej večeri nasledoval program, v ktorom mladí hodnotili priebeh turnusov Letných stretnutí mládeže 2023. ✝V oficiálnej časti sa mladým prihovoril i o. Patrik Maľarčík, ktorý priblížil tému nádeje a poukázal na našu nádej, ktorá je v Kristovi. ✏Vyvrcholením večera nádeje bola aktivita, počas ktorej účastníci pásali na kartičky „Mám nádej, že..“ svoje nádeje a tiež mali možnosť napísať aj konkrétny odkaz pre niekoho, komu kartičku odovzdali.
🎻🎸Program pokračoval neformálnou zábavou či rozhovormi.
Viktória Žolnová
Foto: Klára Holodňáková

Podobné články

Program CVČ do konca roka 2023

Archieparchiálna škola animátora – dobrovoľníka – 6. – 8. 10.2023 Kurz Zbav nás zlého – boj – 3. – 5. 11. 2023 Archieparchiálna škola animátora…

Konvektomat v GMC Bárke

            Cirkevná škola v prírode Juskova Voľa  požiadala Prešovský samosprávny kraj podľa VZN PSK č. 98/2023 o dotáciu na nákup…

Čítať viac »