❤️🎄V Juskovej Voli prežívali mladí vianočný víkend AŠAD s vladykom Petrom Rusnákom.🎉🙂

👉V dňoch 15. – 17. decembra 2023 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil Vianočný víkend Archieparchiálnej Školy Animátora Dobrovoľníka. V Škole učeníka sa ho zúčastnilo 34 mladých a v Škole služby 45 mladých. O účastníkov sa staral 7 členný animátorský tím a 2 kňazi.
😇✝️V Škole učeníka bol lektorom o. Patrik Maľarčík, ktorý s mladými hovoril o Modlitbe a Božom slove, pričom poukázal na dôležitosť oboch a významné miesto, ktoré majú v živote človeka, obzvlášť aj pri osobnom raste animátora.
✍️V Škole služby a jej odbore animátor skupinky mladým priblížil ZKSM – Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, úlohu animátora pri vedení skupiniek a vlastnosti skutočného lídra Timotej Pulščák.
❤️🎄Decembrový víkend AŠAD sa ako vždy aj tento rok niesol vo vianočnom duchu. Svojou prítomnosťou mladých obohatil aj vladyka Peter Rusnák, ktorý s mladými slávil svätú liturgiu. V homílii poukázal na verš z povečeria: „S nami Boh“.
🎁Po liturgii nasledovala spoločná štedrá večera. V jej závere mladí darovali vladykovi Petrovi tričko a mikinu s nápisom zo žalmu 33. 🎤🎸Večer pokračoval zábavnými aktivitami – balením „darčekov“, hádaním vianočných piesní a spievaním piesní, ktoré sú typické pre toto obdobie.
🕯Vrcholom bolo Veľké povečerie, v ktorom pri svetle sviec zaznel aj verš z homílie.
Natalia Fučková
Foto: Nikoleta Ratvajová

Podobné články

Arcibiskup a Metropolita Jonáš Jozef Maxim

Životopis nového prešovského arcibiskupa metropolitu Jeromonach SEODr. Jonáš Jozef Maxim sa narodil 21. novembra 1974 v Levoči. Pochádza z gréckokatolíckej farnosti Oľšavica. Po skončení gymnázia…

Svätý Otec vyhlásil Rok modlitby ako prípravu na Jubileum 2025 „Nasledujúce mesiace nás privedú k otvoreniu Svätej brány, ktorým začneme Jubilejný rok. Prosím vás o…

Svätý Otec vyhlásil Rok modlitby ako prípravu na Jubileum 2025 „Nasledujúce mesiace nás privedú k otvoreniu Svätej brány, ktorým začneme Jubilejný rok. Prosím vás o…

Čítať viac »