❄V Juskovej Voli sa mladí stretli na Zimnom tábore.☃

👉V dňoch 02.-05.01.2024 sa v GMC Bárka Juskova Voľa stretlo takmer 70 účastníkov Zimného tábora.
🌎Témou tohto podujatia bola Cesta do stredu Zeme prisľúbení. A tak ako sa Zem skladá z 3 častí (kôra, plášť a jadro), aj mladí účastníci prechádzali počas tohto týždňa Božími prisľúbeniami o našej minulosti, budúcnosti a prítomnosti.
❄MINULOSŤ – Boh je verný a spravodlivý; sľubuje nám, že keď mu vyznáme naše hriechy, odpustí nám a očistí nás (porov.1 Jn 1,9) a budeme biely ako sneh.
🗺BUDÚCNOSŤ- Hoci my nepoznáme našu budúcnosť a možno sa strachujeme nad tým, čo bude ďalej; Boh, ktorý vie všetko, nám dáva istotu, že naša vlasť je v nebi (porov. Flp 3,20) a pripravuje nám tam miesto.
❤PRÍTOMNOSŤ- Jedným z mien ako môžeme nazvať Boha je Emanuel, čo v preklade znamená „Boh s nami“. Boh nám sľubuje, že nech sa deje čokoľvek je vždy po našom boku. Stačí mu len dôverovať.
🕯V štvrtom kondáku Akatistu k Svätému Duchu sa modlíme: ,,Do ich úst vkladáš oheň nadšenia, ktorý privádza ľudí k Bohu.“ Aj takto sa dá opísať tím animátorov-dobrovoľníkov slúžiacich na Zimnom tábore. Zodpovednými za toto podujatie boli Nikoleta Ratvajová spolu s tímom služobníkov a kňaz Ján Varga.
Bianka Pirščová
Foto: Šimon Válek

🎁BONUS: ❤Vyznanie od Bianky Pirščovej: GMC Bárku som začala navštevovať ako desať ročná účastníčka a stále sa sem veľmi rada vraciam – už ako animátorka. Bárka je môj druhý domov. Tu som prvýkrát na letných turnusoch (ešte ako účastníčka) spoznala Ježišovu lásku a vždy som snívala o takých super priateľstvách ako mali animátori na turnusoch.

Podobné články