ŠKOLA V PRÍRODE

Primárnym poslaním cirkevnej školy v prírode je poskytovať ubytovacie, stravovacie, priestorové a iné služby potrebné na kontinuálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu školám a školským zariadeniam. Okrem toho CŠvP poskytuje svoje služby a priestory na školské výlety, táborové pobyty pre deti a mládež, duchovné cvičenia a obnovy, stretnutia cirkevných spoločenstiev a hnutí, konferencie a zasadania, školenia a prezentačné akcie.

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.