Letné stretnutia mládeže 2021

Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2021

Aj tohto roku organizujeme stretnutia gréckokatolíckej mládeže v Juskovej Voli 2021. Letné stretnutia budú prebiehať v nasledujúcich turnusoch:

/V prípade kapacitne naplnených turnusov si zvoľte iný pre danú vekovú kategóriu./

 

1. turnus: 01.7-09.7.2021          (15 a viac roční  ) 

tento turnus bude dlhší, preto cena za tento je 130,-€ 

2. turnus: 18.7-23.07.2021        (9-11 r.)   turnus je kapacitne naplnený!!!!

                                                                        
3. turnus: 25.07-30.07.2021      (12 - 14 r. )
 turnus je kapacitne naplnený

4. turnus: 01.08. – 06.08.2021   (9 - 11 r.)        

5. turnus: 08.08. – 13.08.2021   (12 - 14r. ) 

6. turnus: 15.08. – 20.08.2021   (9-11 r.)

7. turnus: 22.08-27.08.2021       (15 a viac roční)

 

 V prípade, že budete mať záujem o miesto v kapacitne naplnenom turnuse, môžete sa prihlásiť ako náhradníci, ak by sa niekto odhlásil a uvoľnilo miesto, budeme vás kontaktovať. 

Ako náhradníci sa môžete prihlásiť mailom alebo telefonicky. 

 

UPOZORNENIE: 

V zmysle záverov zasadnutia epidemiologického konzília Ústredného krízového štábu zo dňa 10.6.2021 bolo prijaté rozhodnutie o nutnosti testovania detí pred vstupom na zotavovacie podujatie. Tieto aktivity predstavujú veľmi vysoko rizikové podujatia, na ktorých dochádza k miešaniu detí z rôznych rodín s vysokým rizikom pre prenos infekcie COVID-19.Testovanie pred vstupom na podujatie je z epidemiologického pohľadu nevyhnutným riešením, aby sa výsledné riziko, ktorému deti počas pobytu s aktivitami čelia, moderovalo/znížilo.

Test nesmie byť starší ako 72 hodín od doručenia výsledku pred nástupom na podujatie.

Laboratórna diagnostika v súvislosti s testovaním detí  bude hradená zo strany štátu.

Potrebné je zaregistrovať dieťa pred nástupom na zotavovacie podujatie na stránke:

https://korona.gov.sk/  Na tejto stránke bude k dispozícii kolónka „tábory“.

Maximálny počet účastníkov (deti, vedúci, zdravotníci, inštruktori,  personál kuchyne, personál zaisťujúce upratovanie a pod.) zotavovacieho podujatia bude stanovený v súlade s platnými opatreniami  Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia.

 /viac info vo vyhláške/   TU


 Chceme upozorniť hlavne kňazov, aby nečakali s prihlasovaním až do posledného možného dňa pre prihlásenie, ale aby nahlasovali deti priebežne. 

Termín nahlasovania je neobmedzený. / do naplnenia kapacity/

Cena pobytu je rovnaká pre všetkých účastníkov 85 € osoba/pobyt/1.turnus: 130,-€.

 Podľa nového § 152a Zákonníka práce s účinnosťou od 1.januára 2019 bola zavedená nová možnosť pre zamestnávateľa preplatiť zamestnancovi časť výdavkov na jeho rekreáciu.
Na základe tejto zmeny je tu možnosť uplatnenia príspevku na rekreáciu za Vaše dieťa, ktoré sa tábora zúčastní a Vy ako zamestnanec spĺňate podmienky stanovené zákonom.

Spôsob platby: platí sa na mieste pri nástupe na turnus (registrácii). Ak dieťa nebude môcť nastúpiť na tábor  (napr. pre chorobu, alebo z iných vážnych dôvodov), treba nám to oznámiť najneskôr jeden deň pred začatím turnusu. Po nesplnení tejto podmienky bude takéto neseriózne správanie dôvodom na odmietnutie registrovať účastníka na ďalších podujatiach konaných v GMC Bárka v Juskovej Voli.

Každý účastník si musí priniesť: potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od svojho lekára (nie staršie ako jeden mesiac) a zároveň od rodičov potvrdenie o bezinfekčnosti účastníka (nie staršie ako jeden deň). 

 Potvrdenie od lekára a tiež vyhlásenie o bezinfekčnosti  je na  jednom dvojstranovom dokumente, ktorý pri nástupe odovzdá každý účastník.  Ďalším tlačivom je súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov. (tlačivá si môžete stiahnuť na našej stránke).Taktiež je potrebné si so sebou doniesť: zdravotný preukaz poistenca, lieky ak sa užívajú pravidelne, dezinfekčný gél, rúško na tvár, modlitebnú knižku, podľa možností Sv. Písmo, písacie potreby, vhodné oblečenie( tričká radšej nie s ramienkami a krátke nohavice nech nie sú príliš krátke J) , pevnú športovú obuv, čiapku, repelent, opaľovací krém a osobné potreby, fľašu na pitný režim / plastovú..../

Nástup na turnusy (registrácia)je vždy v nedeľu od 14:30 hod. do 16:30 hod. Koniec turnusu vždy v piatok o 10:00 hod.

Výnimkou je I. turnus, kde sa registrácia začína o 10:00 a končí 12:00 hod. Turnus končí 9.7. raňajkami. Odchod do 11:00 hod. 

Po tomto čase organizátor nezodpovedá za účastníkov letných stretnutí mládeže.

 K "povinnej výbave" tiež patrí zdravotný preukaz poistenca. Tieto my zbierať nebudeme, prosím priložte ich do batožiny dieťaťu, aby vedeli kde ich majú, ale nie je potrebné s nimi manipulovať počas turnusu, aby ich nestratili, prípadne ich tu nezabudli.

Žiadame, aby si účastníci nenosili na tábor cenné veci(šperky, elektroniku, športové potreby a živé zvieratá).

Strava je zabezpečená už od nedele(večera) až po (raňajky) v piatok. Prví turnus: štvrtok obed až po raňajky piatok.

Prosíme pri bezlepkovej diéte doniesť si so sebou nejaké bezlepkové potraviny /chlieb, cestoviny.../, ktoré budú výlučne pre daného účastníka a v prípade, že sa nepoužijú, vrátime. 

 Registrácia na turnusy je elektronicky prostredníctvom

ONLINE FORMULÁRA  /Klikni/

Pre akékoľvek ďalšie informácie kontaktujte: 

o. Patrik Maľarčík,

o. Erich Eštvan:  057 / 44 90 290,  44 90 761, email: skolacentrum@centrum.sk

  

Tlačivá na stiahnutie:

 Potvrdenie od lekára a vyhlásenie o bezinfekčnosti  TU

 Súhlas so spracovaním osobných údajov  TU

 

 

UPOZORNENIE:

V prípade predčasného odchodu z tábora peniaze nevraciame!!!!! 

V celom areáli nie je signál mobilných sietí!!!!!

 

 

 

 

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.