Čistí v srdci, úprimní v láske (Stropkov, Giraltovce - 16.-18.10.2015)

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.