V. turnus 18 a viac rokov

V. turnus určený pre mladých vo veku 18 a viac rokov sa konal sa v čase od 9.-13.8.2010 a už v úvode odštartoval krásnou scénkou o Ježišovi a mladíkovi.  O fantastický priebeh celého stretnutia, pre 53 mladých sa postaralo 8 animátorov a dvaja kňazi na čele s o. Milanom Zálehom a Beátou Baranovou.   Každý deň mal svoju tému a aj svoje čaro.

Ako možno poznávať Boha, sa v utorok snažil účastníkom priblížiť o. Milan.  Zaujímavé bolo  popoludnie strávené vo workshopoch, ktoré otvorili pre mnohých nové pohľady na Bibliu a prácu s ňou. Večer spríjemnil hosť Vlado Špurek so svojou bibliodrámou. 

O láske Božej a jej pôsobení v živote človeka porozprával vo svojej katechéze o. Patrik Szekely. Jej viditeľné pôsobenie sa následne prejavovalo pri chválach, ktoré viedlo spoločenstvo Maranatha. Štvrtok patril téme Služba Bohu.  V katechéze  sa o tom, ako spoznať svoje miesto a spôsob ako najlepšie poslúžiť  Pánovi rozhovoril o. Metod Lukačik . Nasledovali workshopy, kde sa rozprávalo o povolaní do zasväteného života, celibátu, manželstva. Posledný spoločný večer, mladých povzbudila slovom, modlitbou a piesňami skupina F6.

Zaujímavosťou tohto turnusu však boli sedenia pri spoločnom stolovaní, kedy sa animátorom podarilo vždy postarať o poriadny kus zábavy. V naaranžovaných priestoroch jedálne mohol každý zažiť nefalšovanú atmosféru svadby, stužkovej, slávnostného večera pri odovzdávaní cien, Juskova Voľa má talent...

Odchádzali sme veľmi povzbudení a radostní, že sme mohli tento čas stráviť spoločne pri Pánových nohách.

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.