IV. turnus 15-17 rokov

V čase od 2.8 - 6. 8. 2010 sa v našom GMC Bárka konal IV. turnus, pre 15-17 ročnú mládež. A tak sme spolu so 116 účastníkmi začali spoznávať slovo, ktoré nám na tento rok dal Sv. Otec: „Učiteľ dobrý, povedz čo robiť, aby som obsiahol život večný?“ Mk 10,17 

Celý tento čas nám naplánovali a mali na zodpovednosť o. Slavo Pálfi a Dominika Komišáková. Spolu s nimi tu slúžilo ešte 14 animátorov a dvaja kňazi. 

Počas tohto turnusu nás v pondelok  poctil svojou návštevou  o. arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, ktorý spolu sprítomnými kňazmi odslúžil archierejskú svätú liturgiu. Po liturgii sa stretol s účastníkmi turnusu na besede, ktorá sa niesla vo veľmi priateľskej a uvoľnenej atmosfére.

Utorok už patril ďalšiemu hosťovi - Petrovi Liptákovi. Spoločne sme zisťovali čo pre nás znamená modlitba a aký vlastne je náš vzťah k Bohu. 

V stredu k nám zavítal o. Pariľák, kde sme dostali pozvanie k tomu, aby sme si zasadili svoje vlastné zrnko na podľa nás vhodnú pôdu. Taktiež sme mali workshopy, ktoré boli netradičné oproti ostatným turnusom a to tým, že sme sa snažili znázorniť Podobenstvo o rozsievačovi v rôznych podobách. A to: dramaticky, staticky, výtvarne... cieľom bolo, aby sme videli, že Božie Slovo je pre každého aj dnes aktuálne v rôznej podobe. Večer sme sa nechali unášať v tempe, ktoré nám udávala skupina Anastazis.

Štvrtok  sa už niesol pod taktoukou o. Horvátha. V katechéze poukázal na potrebu spoločenstva pre mladého človeka, ktorého môže dnešný svet ľahko „udusiť“.

Rozlúčili sme sa s nádejou, že o rok sa uvidíme opäť a budeme spolu o deň dlhšie.

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.