III. turnus 12 -14 rokov

Celý turnus  pre 12-14 ročnú mládež sa niesol v znamení  jednej námornej plavby, kde v Bárke spolu s kapitánom Ježišom sa plavilo vyše 190 mladých ľudí spolu s 24 animátormi – poručíkmi a štyrmi kňazmi. Hlavnými dôstojníkmi boli otec Martin Horňák  a Viktória Žolnová. Plavili sme sa v čase od 26.- 30. júla 2010. Na lodi nám viala vlajka s heslom z Božieho slova : „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ Táto námorná flotila sa skladala z menších plavidiel ako fregaty, torpédoborce či ponorky, kde každá z nich bola zasvätená jednému svätcovi, napr. Torpédoborec sv. don Bosca. Mladí spolu strávili 5 dní, ktoré sa snažili čo najlepšie využiť na to, aby poznávali Krista, najlepšieho učiteľa, ktorý na nich hľadí s láskou, a miluje ich do krajností. Vo workshopoch sa učili zručnosti vo výrobe rôznych predmetov ako drevené ružence, náramky, náušnice, alebo sa učili maľovať farbami na sklo. V utorok nám  spríjemnili hosť Vlado Špurek a v stredu gospelová skupina OtherFace. Posledný večer nám Bárka predstavila svoj talent. Vyvrcholením bola spoločná modlitba, po ktorej sa chlapci a dievčatá so slzami v očiach delili s ostatnými, ako sa ich počas tohto týždňa dotkol Ježiš. V piatok mladí odchádzali na jednej strane smutní no na strane druhej plní radosti a odhodlania vydať sa na plavbu  loďou života, ktorej kapitánom je Ježiš.

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.