II. turnus 9 -11 rokov

Na Letných stretnutiach mládeže Juskova Voľa 2010 sa v termíne od 12.7. do 23.7. počas dvoch turnusov, stretlo viac ako 300 detí vekovej kategórie 9-11 rokov. V priestoroch GMC Bárka sa o ich program, ktorý sa niesol v duchu hesla: „Mária moja matka“ staralo 50 animátorov. Hlavným cieľom bolo spoznať Máriu, ako vzor modlitby, orodovníčku a milujúcu matku. Zaujímavé bolo sledovať spôsoby, ako im tieto pravdy boli predstavené. Napríklad, skupinky detí niesli mená významných mariánskych pútnických miest, ktoré počas celého času najskôr spoznávali a následne medzi sebou prezentovali. Deti sa napríklad hravou formou učili modliť sv. ruženec, vypočuli si katechézy, ktoré zazneli z úst kňazov, prostredníctvom tvorivých dielní si cibrili zručnosť pri výrobe rôznych predmetov a kde si skupinky vzájomne pripravovali programy. Obidve stretnutia sa niesli v radostnej a priateľskej atmosfére, kde lúčenie bolo asi tým najsmutnejším okamihom celého podujatia.

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.