Farnosť KRUŽLOV - duchovné cvičenia

Do nášho centra zavítali mladí z farnosti Kružlov. Nechýbal ani ich duchovný o. Chanáth s manželkou. Duchovné cvičenie viedol o. Milan Záleha.

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.