Krst 22. - 24.05.2009

V dňoch 22. – 24.05. 2009 sa v GMC Bárka konal ďalší tematický víkend, ktorý sa niesol v znamení témy Krst. Ako prednášajúceho sme medzi nami privítali o. ICLic. Jozefa Zorvana, Bardejovského protopresbytera.

O. Jozef obklopený šesťdesiatpäť člennou posádkou mládeže z Bardejova a Ľubovňanského protopresbyterátu, sa s veľkou chuťou pustil do vysvetľovania dôležitosti Krstu v živote každého jedného kresťana. Treba povedať, že pri prednáškach nechýbala  ani scénka, či dynamika, ktoré veľmi silno zapôsobili na všetkých účastníkov.

Snáď vrcholom celého víkendu bola obnova krstných sľubov a tiež zmluva podpísaná každým, kto chcel uzavrieť priateľstvo v láske a vo vernosti Ježišovi a Jeho Slovu. Každá takáto zmluva bola spečatená Kristovou krvou a zakončená vetou: „ Čakám Ťa, príď Pane Ježišu“.

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.