Foto - Animátorský ples 2009

„Nebojže sa, červíček Jakub, chrobáčik Izrael! Ja ti pomáham - hovorí Pán -, tvoj vykupiteľ je Svätý Izraela“. (Iz 41,14)

Som hlboko presvedčený o tom, že skúsenosť s týmto Božím slovom má každý animátor, ktorý vedie mládežnícke alebo detské skupinky. A práve táto pravda, že hoci sme iba prach, malí a úbohí, môžeme všetko v tom, ktorý nás posilňuje (porov. Flp 4, 13), napĺňa odvahou a radosťou každý deň nášho života.

Inak to nebolo ani v sobotu 10. januára 2009 na animátorskom plese v Juskovej Voli, keď sme túto Božiu pravdu prežívali možno viac ako inokedy v spoločenstve našich animátorov - „chrobáčikov“ (porov. Iz 41, 14) miestnej Gréckokatolíckej cirkvi.

Nasýtení Ježišom pri slávení Eucharistie sme sa presunuli z kaplnky nášho centra do jedálne, kde sme začali ples malým prípitkom a predjedlom. Hneď po úvodnom pokrme sme spustili multimediálnu prezentáciu o rekonštrukcii GMC Bárka, práci Centra voľného času, o Škole v prírode a našich už absolvovaných a tiež aj pripravovaných aktivitách na rok 2009. Po tejto prezentácia sme sa navzájom povzbudili k užšej spolupráci na poli pastorácie mládeže a k aktívnejšej pomoci pri organizovaní našich celoarchieparchiálnych akcií.

Povzbudení a šťastní z obrovských darov, ktoré nám Boh vo svojej nekonečnej štedrosti dal, nám neostávalo už nič iné, len toto šťastie a radosť vyjadriť tancom a hudbou. Srevádzaní skupinou Alessis sme sa hneď vrhli do tanca. A tak sme tancovali, tancovali a tancovali......

A ešte som zabudol... Bola aj tombola a boli aj výhercovia. Možno, že nie veštci vyhrali cenu, ale každý bol a je víťaz, pretože patríme Ježišovi a s ním nemôžeme prehrať.

A ešte niečo. Už teraz sa tešíme na ďalšie „tanečné kolo“.

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.