Víkend v Bárke

Víkend v Bárke

Dekanát Vranov Mesto + Dekanát Vranov Čemerné + Dekanát Hanušovce

vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu

vek – 9-18 rokov, cena za pobyt, strava a ubytovanie

Daň  z ubytovania je zahrnutá v cene (0,50 eur za 1 noc)

celková cena –  člen CVČ Juskova Voľa – 29 eur.

Nečlen CVČ – 34 eur.

Link na prihlásenie:https://docs.google.com/forms/d/1jqJX7xxc0ER3rlsOB7oFpCw3n_UKffJIVTZAEvGqoVI/edit

 

Informácie o podujatí

Chcem sa prihlásiť