Archieparchiálna škola animátora – dobrovoľníka

Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

je dvojročná duchovná, vzdelávacia a výchovná formácia mladých, ktorí majú v srdci túžbu privádzať deti a mladých bližšie k Ježišovi a rôznymi inými spôsobom, podľa toho, kto aký dar dostal, slúžiť v Cirkvi.

Cieľom AŠAD je tak pripraviť mladého človeka na službu animátora – dobrovoľníka pre mnohorakú službu v Cirkvi podľa Božieho slova: „podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti“ (1Pt 4,10)

Informácie o podujatí

Chcem sa prihlásiť