V Juskovej Voli sa uskutočnil Metropolitný anglický tábor

👉V dňoch 23-28. júl sa v GMC Bárka Juskova Voľa uskutočnil 3. turnus LSM, ktorý bol zároveň Metropolitným anglickým táborom.
🇺🇸English summer camp bol úžasným dobrodružstvom, skúsenosťou a priniesol mladým účastníkom viac ako len zdokonaľovanie sa v angličtine. Animátorský tím bol obohatený o siedmych amerických dobrovoľníkov z rôznych kútov Spojených štátov amerických.
Účastníci mohli spoznávať ich kultúru, zdieľať sa o rozdieloch a podobnostiach našich kultúr a prežívania duchovného života.
Hlavnou témou bola téma SDM „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.” (Lk 1,39)
⏱📌Každý deň sa dotýkal rôznych oblastí života ako napríklad vzťah k sebe samému, Márii, Ježišovi a ako môžu byť mladí ľudia nositeľmi prijatého svetla. Kňazi a animátori sprevádzali mladých v tomto poznaní skrze zaujímavé katechézy, prácu v skupinke, osobné rozhovory a hlavne skrze svedectvo života.
🏈⚾🧿Program bol popretkávaný rôznymi športovými aktivitami. Účastníci sa naučili hrať populárne americké športy ako rugby, kickball či frisbee.
🍔🍟V stredu mali účastníci možnosť ochutnať typickú kuchyňu našich krajín, vzájomne si ich predstaviť skrze prezentácie, tance, piesne a malé ukážky našich tradícií.
Opäť raz sa všetci mohli presvedčiť o tom, že Boh dokáže aj nemožné a že zjednocuje rôzne národy.
🎉Spolupracovať s Američanmi bola zábava, úžasná skúsenosť a veríme, že sa mladí od seba navzájom veľa naučili.
❤🙌Veľká vďaka patrí Viktórii Žolnovej, ktorá stála na čele veľkého americko-slovenského projektu, taktiež kňazom z rôznych eparchií Jánovi Zubkovi, Jozefovi Durkotovi, Martinovi Tokárovi, Richardovi Fučkovi a Alexovi Duľovi a celému organizačnému tímu mladých dobrovoľníkov.
🙌💪Veríme, že mladí zažili živého Krista a budú darom pre tento svet presne tam, kde sú.
Terézia Misárová
Foto: Matej Molčányi

Podobné články

Program CVČ do konca roka 2023

Archieparchiálna škola animátora – dobrovoľníka – 6. – 8. 10.2023 Kurz Zbav nás zlého – boj – 3. – 5. 11. 2023 Archieparchiálna škola animátora…