PROGRAM VÍKENDOVÝCH A PRÁZDNINOVÝCH AKTIVÍT CVČ V ŠK.ROKU 2018/2019

Príchod, registrácia pri víkendových akciách je do 19:00 hod. Víkend trvá do nedele obeda

POZOR!!autobus z J. Voli v nedeľu už pôjde. Podľa cp.sk  o 13:06 z hornej zastávky do Vranova nad Topľou, príchod do VT 13:25

 

Cena víkendu: pre člena CVČ je 12 € (od 1.9.2019 : 17€)

                          pre nečlena CVČ /do 19 rokov/ 17 € (od 1.9.2019:  22€)

                          pre   ostatných  24,70 € ( od 1.9. 2019:  27 €)

Možnosť súrodeneckej zľavy. Každý ďalší súrodenec do 19 rokov má zľavu 5€ z ceny pobytu.

 

 Platí sa na mieste, pri registrácii

 V piatok večera nie je! Strava je zabezpečená od soboty rána- do nedele obeda

                                  Treba si priniesť svoje osobné veci, písacie potreby, možno aj Sv. Písmo/ nie je podmienka/ 

 Prihlásiť sa môžeš na e-mailovej adrese skolacentrum@centrum.sk   

 Alebo na tel. č.: 057/44 902 90,   44 907 61   

Pri prihlasovaní prosím udávajte svoju farnosť a vek 

Plán víkendových a prázdninových aktivít CVČ v Juskovej Voli na šk. rok 2018/2019

2019


Január

02.-05.         ZIMNÝ DETSKÝ TÁBOR  - štvordňový  pobytový tábor pre deti od 9 do 15 rokov.

 

12.-13.        Ples dobrovoľníkov

 

18.-20.         AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

 

25.-27.      Život v Kristovi  Už si sa rozhodol kráčať za Ježišom a byť Jeho učeníkom a chceš vedieť viac o krokoch potrebných na tejto ceste? Príď, budeme sa zaoberať témami ako je modlitba, ako a prečo čítať Božie Slovo, ako byť vedený Svätým Duchom... Zvlášť odporúčame tým, čo absolvovali kurz FILIP ako následnú formáciu.  /Mgr. Peter Lipták & tím/ (veková kategória účastníkov je 14 rokov a vyššie).

 

Február

08. -10.        AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka 

15.-17.       Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu  Hrabské, Vranov - Čemerné, Bardejov, (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov).

18. -22.        JARNÝ DETSKÝ TÁBOR  - päťdňový  pobytový tábor pre deti od 9 do 14

 22.  24.         Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Stropkov, Svidník (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov)     

Marec      

01.-03.         EVANJELIZÁCIA V BOŽEJ MOCI - Ak túžiš, aby ľudia mohli spoznať Ježiša, ak ti leží na srdci spása ľudí a chcel by si sa dozvedieť viac o tom ako Ježiša ohlásiť, ako hovoriť ďalším, čo urobil v tvojom živote, príď. Keďže evanjelizácia nie je len odovzdávanie informácií, ale ako Božie Slovo hovorí v Rim 1,16 "evanjelium je Božou mocou na spásu" budeme sa modliť, aby ťa Duch Svätý vystrojil svojou mocou do tejto služby./Mgr. Peter Lipták & o. Slavomír Palfi/   

 

08. - 10.        AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka 

 

15. -17.       Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu  Sabinov, Prešov (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov).

 

22.-24.       Kurz FILIP. Je tvoj kresťanský život skôr len tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou? Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím Spasiteľom. Alebo túžiš prehĺbiť svoje kresťanské základy a viac sa otvoriť Svätému Duchu? Príď a pokojne pozvi aj svojich neveriacich kamarátov! /Mgr. Peter Lipták & tím/ (veková kategória účastníkov je 14 rokov a vyššie).  

 

29.-31.          AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

 

 

Apríl

05.-07.          Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu   Snina, Medzilaborce  (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov).

 

12.-14.           Kvetný víkend v Bárke a stretnutie s o. arcibiskupom  duchovno formačný pobytový víkend    

 26.-28.          AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

 

Máj

 01.               Turistický deň   

03.-05.           Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu   Hanušovce, Vranov mesto, Giraltovce (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov).   

 

17.-19.     Kurz FILIP. Je tvoj kresťanský život skôr len tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou? Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím Spasiteľom. Alebo túžiš prehĺbiť svoje kresťanské základy a viac sa otvoriť Svätému Duchu? Príď a pokojne pozvi aj svojich neveriacich kamarátov! /Mgr. Peter Lipták & tím/ (veková kategória účastníkov je 14 rokov a vyššie).      

      

24.-26.    Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu   Humenné, Stará Ľubovňa, S.ľubovňa - Orlov  (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov).

      

31.-02. jún      Víťazstvo v Kristovi  - Ježiš svojím učeníkom povedal: "Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet" (Jn 16,33). Áno, skutočne život je plný výziev, bojov a niekedy aj súžení, ale vďaka Kristovi môžeme v tomto všetkom obstáť a dokonca víťaziť ako povedal apoštol Pavol: "Vďaka Bohu, ktorý nám vždy dáva víťazstvo v Kristovi" (2Kor 2,14). Ak chceš začať žit takýto víťazný život, príď. /Mgr. Peter Lipták & špeciálny hosť/

 

 

Jún

 

07.-09.              AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

 

14. -16.      Príprava dobrovoľníkov na Letné stretnutia J. Voľa 2019 – pracovné - formačné - duchovné sústredenie animátorov a zodpovedných za jednotlivé turnusy Letných stretnutí mládeže Juskova Voľa 2019. 

28.  - 30.    BÁRKAFEST  2019   gospelový festival 

 

Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2019

 

 

1. turnus: 14.07. – 19 .07. 2019   ( 9-11r.)

2. turnus: 21.07. – 26 .07. 2019   (15 a viac roční  )

                                                                                      
3. turnus: 
28.07. – 02.08. 2019   (12 - 14 r )

4. turnus: 04.08. – 09.08. 2019   (  9 - 11 r )           


5. turnus: 
11.08. – 16.08. 2019   (12 - 14 r )

6. turnus: 18.08. – 23.08. 2019  (9-11 r.)


7. turnus: 25.08  - 30.08. 2019
 (15 a viac roční ) 

 

  Modlitbová stráž za GMC 24/7   25.08-31.08.2019 

 

31.8. 2019     Zabárkaveselica pre animátorov slúžiacich počas leta 2019

 

 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.